Halfgeleiders.

Wereldwijd kritieke situatie voor levering van microchips.

Gevolgen voor de automobielindustrie.

Gevolgen voor de automobielindustrie.


Op dit moment is er een wereldwijd tekort aan bepaalde halfgeleidercomponenten. Deze vormen het hoofdbestanddeel van microchips, die in elektronische apparaten worden gebruikt en elektronisch gestuurde functies mogelijk maken. In een voertuig regelen ze bijvoorbeeld de aandrijving en het rijgedrag in besturingseenheden. Ze sturen echter ook comfort- en assistentiesystemen aan.

Vrijwel alle industrieën worden door het tekort getroffen.

Vrijwel alle industrieën worden door het tekort getroffen.


De veranderde en stijgende vraag naar halfgeleiders in de COVID19-pandemie, vooral voor elektronische producten zoals mobiele telefoons, tablets, computers en spelconsoles, heeft ervoor gezorgd dat de productie van halfgeleiders niet volledig aan de vraag kan voldoen, met tekorten als gevolg.

Levering van halfgeleiders kritiek.

De afbeelding toont een medewerker op een productielijn.

Levering van halfgeleiders kritiek.

Ook de auto-industrie is hiervan niet gespaard gebleven, ondanks dat de behoefte aan halfgeleiders tijdig kenbaar is gemaakt. Bovendien kan een aantal chipproducenten vanwege lokale lockdowns niet produceren.

Helaas beschikken de deskundigen momenteel niet over een betrouwbare prognose over het moment waarop een volledig herstel van de beschikbaarheid van halfgeleiders kan worden verwacht.

Om deze reden moeten wij momenteel helaas beperkingen opleggen voor bepaalde uitrustingen in sommige markten en modelseries. Dit leidt tot vertragingen bij de levering of tot levering met verminderde uitrusting. In sommige gevallen kan de uitrusting op een later moment kosteloos door onze Mercedes-Benz Servicepartner worden omgebouwd, zodra de ontbrekende onderdelen weer beschikbaar zijn.

Vanwege uiteenlopende landelijke regelgeving en feitelijke leveringen aan afzonderlijke fabrieken, die van dag tot dag kunnen wijzigen, wordt op verschillende manieren ingespeeld op de ontstane situatie.

Beschikbaarheid van afzonderlijke uitrustingen.

De afbeelding toont een vrouw die de Mercedes Me-app op haar smartphone gebruikt.

Beschikbaarheid van afzonderlijke uitrustingen.

Door de beperkte beschikbaarheid van halfgeleiders komen op dit moment onder andere de levering van de camera voor MBUX augmented reality en de LTE-communicatiemodule, die voor het gebruik van Mercedes me connect-services vereist is, in het gedrang. Dit betekent dat andere Mercedes me connect-diensten, zoals realtime verkeersinformatie, niet beschikbaar zijn. Bovendien betekent dit ook dat de Mercedes me app slechts in beperkte mate kan worden gebruikt.

Mocht u met betrekking tot uw bestelling of geplande configuratie van uw nieuwe Mercedes-Benz bepaalde vragen hebben, dan is uw Mercedes-Benz verkoper daarvoor de juiste contactpersoon.

Met betrekking tot de LTE-communicatiemodule kunnen we deze, zodra deze weer leverbaar is, naderhand monteren. De serviceafdeling neemt contact op met de betreffende klanten zodra de onderdelen weer leverbaar zijn. Indien de klant dit wenst, wordt het voertuig dan direct met Mercedes me verbonden en worden bovendien alle bijbehorende functies en overeenkomstige Mercedes Me-services geactiveerd. De overeengekomen looptijd van de betreffende diensten treedt daarna in werking. Uiteraard worden voor het uitvoeren van deze maatregelen geen kosten in rekening gebracht voor onze klanten.

We merken op dat, zoals eerder vermeld, zelfs experts in de halfgeleiderindustrie op dit moment geen zekere prognoses kunnen geven, waardoor wij op dit moment ook niet kunnen inschatten wanneer de betreffende onderdelen naderhand kunnen worden gemonteerd. Desalniettemin houden we nauw contact met onze partners om de wachttijd voor onze klanten voor de betreffende onderdelen zo kort mogelijk te houden.

De afbeelding toont Britta Seeger, directielid Mercedes-Benz Cars.

"De aanschaf van een Mercedes-Benz is altijd iets bijzonders. Iets waarvan velen onder u van dromen. Zodra de perfecte 'Ster' is gevonden, is het heel moeilijk om langer te moeten wachten. Helaas zijn er door de beperkte beschikbaarheid van bepaalde halfgeleidercomponenten langere wachttijden ontstaan. We bieden onze verontschuldigingen aan voor het mogelijke ongemak dat deze situatie voor u veroorzaakt. Het heeft onze hoogste prioriteit om samen met u individuele oplossingen voor dit probleem te vinden en ervoor te zorgen dat we uw wachttijd zo kort mogelijk kunnen houden."

Britta Seeger, Directie Mercedes-Benz Group AG & Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor marketing en sales

Uw Mercedes-Benz dealer staat voor u klaar.

De afbeelding toont de voorzijde van een serviceterminal van de Mercedes-wereld in Berlijn.

Uw Mercedes-Benz dealer staat voor u klaar.

Indien het tekort aan halfgeleiders gevolgen heeft voor uw bestelling of wanneer u verdere vragen hebt over de configuratie van uw nieuwe Mercedes-Benz, verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw Mercedes-Benz dealer.

Vind een Mercedes-Benz dealer.