Mercedes-EQ rijstanden

Charging & Services How-to-Film “Max Range"
Charging & Services How-to-Film “Max Range"
Opnieuw bekijken

Mercedes-EQ rijstanden

De Mercedes-EQ rijstanden helpen u zuiniger te rijden of ondersteunen u bij een sportieve rijstijl. Met het intelligente rijprogramma MAX RANGE bent u verzekerd van een maximale actieradius.

Ook bij ECO draait alles om hoge efficiëntie en een laag verbruik. COMFORT is de standaardinstelling met gaspedaalkarakteristieken die zijn gericht op comfort. Wanneer uw rijstijl dynamischer wordt, worden deze karakteristieken automatisch gewijzigd. Bij het rijprogramma SPORT ligt de nadruk juist op het optimale reactievermogen van de motor en maximale rijprestaties.

De ECO-assistent is in de recuperatiestand 'Dauto' actief. Dit systeem analyseert uw rijprestaties en helpt u een zuinige rijstijl aan te houden. Hiervoor controleert de ECO-assistent continu of de auto met zo laag mogelijke rijweerstanden kan doorrollen, oftewel 'zeilen', wanneer u het gaspedaal loslaat of dat het beter is om de auto af te remmen en daarbij energie voor de accu terug te winnen.