Mercedes-Benz en NVIDIA bereiden de mobiliteit van morgen voor.

Een gemeenschappelijke IT-architectuur ter ondersteuning van autonoom rijden.

NVIDIA
NVIDIA
Opnieuw bekijken

Mercedes-Benz en NVIDIA bereiden de mobiliteit van morgen voor.

Een gemeenschappelijke IT-architectuur ter ondersteuning van autonoom rijden.

Mercedes-Benz en NVIDIA, wereldleider op het gebied van versnelde gegevensverwerking (accelerated information processing), zijn van plan om samen te werken aan de ontwikkeling van een ingebouwd computersysteem en een computerinfrastructuur op basis van kunstmatige intelligentie. Vanaf 2024 zal dit systeem worden toegepast in de nieuwe generatie Mercedes-Benz wagens, waardoor deze worden voorzien van schaalbare geautomatiseerde rijfuncties. De nieuwe structuur zal gebaseerd zijn op het NVIDIA-platform DRIVE™. Een van de belangrijkste kenmerken zal het automatiseren van ingevoerde en frequente routes zijn. In een later stadium worden tal van veiligheids- en comforttoepassingen beschikbaar gesteld. NVIDIA en Mercedes-Benz gaan gezamenlijk AI- en geautomatiseerde automobieltoepassingen ontwikkelen die SAE-niveaus 2 en 3 omvatten, evenals geautomatiseerde parkeerfuncties (tot en met niveau 4).

  

Automatiseringsniveau 1: rij-assistentie.

NVDIA

  

Automatiseringsniveau 1: rij-assistentie.

Rij-assistentiesystemen, zoals de DISTRONIC actieve afstandsassistent, ondersteunen de bestuurder.

  

Automatiseringsniveau 2: gedeeltelijke automatisering.

NVDIA

  

Automatiseringsniveau 2: gedeeltelijke automatisering.

Functies zoals de parkeer- of file-assistent worden gedeeltelijk geautomatiseerd.

  

Automatiseringsniveau 3: voorwaardelijke automatisering.

NVDIA

  

Automatiseringsniveau 3: voorwaardelijke automatisering.

Het voertuig voert zelf bepaalde handelingen uit, zoals richting aangeven, veranderen van rijstrook of waarschuwen als u de rijbaan dreigt te verlaten. De chauffeur wordt verzocht in te grijpen als dat nodig is.

  

Automatiseringsniveau 4: hoog niveau van automatisering.

NVDIA

  

Automatiseringsniveau 4: hoog niveau van automatisering.

Het volledig geautomatiseerde voertuig werkt geheel zelfstandig in bepaalde situaties (bijvoorbeeld in een parkeergarage of in bepaalde stedelijke gebieden). De aanwezigheid van een chauffeur is om technische redenen nog steeds strikt noodzakelijk.

  

Automatiseringsniveau 5: volledige automatisering.

NVDIA

  

Automatiseringsniveau 5: volledige automatisering.

Geen enkele verkeerssituatie vereist de aanwezigheid van een bestuurder in de auto. Inzittenden kunnen zich aan andere dingen wijden dan aan het rijden.