Naar een duurzame transformatie van het economische en sociale model.

Mercedes-Benz anticipeert op de veranderende wereld en de ecologische uitdagingen.

Daimler Sustainability Report 2019
We are changing lanes: Daimler Sustainability Report 2019
Opnieuw bekijken

Naar een duurzame transformatie van het economische en sociale model.

Mercedes-Benz anticipeert op de veranderende wereld en de ecologische uitdagingen.

Klimaatverandering, digitalisering, de Covid-19-pandemie: de automobielsector staat voor enorme uitdagingen. Mercedes-Benz gaat zijn businessmodel dan ook duurzaam transformeren. Duurzame, CO2-neutrale en winstgevende mobiliteit, dat is wat Mercedes-Benz zijn aandeelhouders wil garanderen. Dit beleid berust op zes belangrijke aandachtsgebieden, ondersteund door drie pijlers: werkzekerheid tot eind 2029, integriteit en dialoog met partners. Klimaatbescherming, luchtkwaliteit, mensenrechten en het behoud van hulpbronnen behoren tot de belangrijkste actiegebieden van deze bedrijfsstrategie.

Een strategie in zes punten.

Ambition2039, het streven naar emissievrije mobiliteit.

Ambition2039

Een strategie in zes punten.

Ambition2039, het streven naar emissievrije mobiliteit.

Als centraal onderdeel van de duurzame bedrijfsstrategie zal het nieuwe wagenpark tegen 2039 CO2-neutraal zijn en dus geen noemenswaardige invloed meer hebben op de luchtkwaliteit. Om dit ambitieuze doel te bereiken moet er, in minder dan drie productcycli, een fundamentele transformatie plaatsvinden binnen het bedrijf. Dat is kort als je bedenkt dat fossiele brandstoffen de automobielsector hebben gedomineerd sinds de uitvinding van de auto door Carl Benz en Gottlieb Daimler. De weg naar duurzame mobiliteit gaat dan ook gepaard met technologische vernieuwingen die invloed zullen hebben op de gehele waardeketen.

  

Behoud van bronnen voor  CO2-neutrale productie.

Sustainability

  

Behoud van bronnen voor  CO2-neutrale productie.

Bedrijven in de sector worden wereldwijd geconfronteerd met een toenemende vraag naar mobiliteit en een afnemende beschikbaarheid van middelen. Mercedes-Benz wil het verbruik van grondstoffen loskoppelen van de productie. Factory56 is daar een perfect voorbeeld van. Deze futuristische fabriek maakt gebruik van hernieuwbare energiebronnen en zal binnenkort CO2-neutraal zijn. Alle Europese fabrieken van de Daimler-groep volgen dit voorbeeld en zullen tegen 2022 allemaal CO2-neutraal zijn. En met het gebruik van windenergie laat de nieuwe productiesite in Jawor (Polen) zien hoe duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand gaan.

  

Rustigere steden met milieuvriendelijke mobiliteit.

Sustainability

  

Rustigere steden met milieuvriendelijke mobiliteit.

Mensen die zich in een stad willen verplaatsen, kunnen nu al kiezen uit verschillende opties. Toch is er een enorm potentieel dat nog moet worden aangeboord. Mercedes-Benz zal duurzame mobiliteits- en vervoersoplossingen bieden zodat steden aantrekkelijker worden om in te wonen. Met diensten die comfortabel, snel, milieuvriendelijk en veilig zijn, wil het bedrijf het stadsleven opnieuw uitvinden.

  

Verkeersveiligheid centraal bij de ontwikkeling van toekomstige modellen.

Sustainability

  

Verkeersveiligheid centraal bij de ontwikkeling van toekomstige modellen.

Van bij zijn ontstaan heeft Mercedes-Benz de weg veiliger gemaakt en de inzittenden beschermd met een reeks baanbrekende innovaties. Ongevalvrij rijden is een essentieel onderdeel van deze duurzame strategie. Mercedes-Benz concentreert zich op de ontwikkeling van rijhulpsystemen voor de bestuurder en op autonoom rijden. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de maatschappelijke en ethische implicaties van dergelijke systemen.

  

Verantwoordelijk omgaan met gegevens, een nieuwe maatschappelijke uitdaging.

Sustainability

  

Verantwoordelijk omgaan met gegevens, een nieuwe maatschappelijke uitdaging.

Naarmate de digitalisering van de gegevensuitwisseling toeneemt, wordt de manier waarop al deze data worden verwerkt steeds belangrijker. Onze visie op mobiliteit houdt in dat de privacy van individuen altijd moet worden beschermd. Dit houden we altijd in het achterhoofd bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze producten en diensten en we stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens op verantwoorde wijze worden beheerd.

  

Respect voor mensenrechten, ethiek als enige leidraad.

Sustainability

  

Respect voor mensenrechten, ethiek als enige leidraad.

We streven naar een systematische aanpak om schending van mensenrechten zoveel mogelijk te voorkomen en dat doen we in de hele waardeketen van de automobielindustrie. Waar nodig werken we samen met verschillende verenigingen, organisaties en concurrenten om verantwoorde inkoop van grondstoffen te bevorderen.