Navigatie met Electric Intelligence

Elektrisch sneller op uw bestemming aankomen. Het systeem houdt bij de planning van de snelste route bovendien rekening met de kortste oplaadtijd.*

Navigatie met Electric Intelligence

Elektrisch sneller op uw bestemming aankomen. Het systeem houdt bij de planning van de snelste route bovendien rekening met de kortste oplaadtijd.*

Navigatie met Electric Intelligence
  • Berekent de optimale route aan de hand van de oplaadtoestand, het weer en de verkeerssituatie
  • Plant automatisch en dynamisch oplaadpauzes – met de voorkeur voor snellaadpunten
  • Levert aanbevelingen voor de optimale oplaadduur per oplaadpauze

* Let erop dat de oplaadtoestand van de accu van uiteenlopende factoren afhangt, zoals de rijstijl en of de airconditioning wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de routeduur, oplaadpauzes en oplaadduur veranderen.