Verkeerstekenassistent

Ontlast bij frequent veranderende snelheidsbeperkingen.

De verkeerstekenassistent kan snelheidsbeperkingen en inrij- en inhaalverboden waarnemen. Het systeem kan eveneens waarnemen wanneer dergelijke beperkingen en verboden zijn opgeheven en waarschuwen wanneer inrijverboden worden genegeerd. Dit komt vooral goed van pas op wegen met regelmatig wisselende snelheidsbeperkingen, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden. Wanneer een inrijverbod wordt genegeerd, geeft het systeem visuele en hoorbare waarschuwingssignalen.