Mercedes-Benz noodoproepsysteem

Automatische noodoproep voor snelle hulpverlening.

Bij een ongeval kan het Mercedes-Benz noodoproepsysteem bijdragen aan het verkorten van de tijd die nodig is om ter plaatse hulp te kunnen bieden. De gegevens worden verzonden via de communicatiemodule (LTE)1 voor digitale services in het voertuig. De noodoproep kan automatisch worden geactiveerd door de crashsensoren of handmatig door de bestuurder met behulp van de SOS-knop op het bedieningspaneel van de dakconsole. Vervolgens wordt de oproep naar het Mercedes-Benz noodoproepnummer gestuurd of naar een lokale noodoproepcentrale. 

Het systeem bouwt een spraakverbinding met de Mercedes-Benz noodoproepcentrale of lokale noodoproepcentrale op en geeft informatie door die voor het bieden van effectieve hulp en berging nodig is. Tegelijk wordt de wagenparkbeheerder op de hoogte gebracht en gehouden over de specifieke maatregelen die worden getroffen. Het Mercedes-Benz noodoproepsysteem is al geactiveerd wanneer het voertuig aan de klant wordt geleverd. Hiervoor hoeven geen afzonderlijke gebruiksvoorwaarden te worden geaccepteerd.
1

De beschikbaarheid van de communicatiemodule (LTE) is tijdelijk beperkt voor bepaalde voertuigen vanwege toeleveringsproblemen gelinkt aan het wereldwijd tekort aan semiconductoren. Dit betekent dat met name de Mercedes me respectievelijk de Mercedes PRO connect diensten inclusief de noodoproepfunctie (eCall) tijdelijk niet beschikbaar zijn op deze voertuigen. Actuele informatie is beschikbaar via uw Mercedes-Benz dealer.