Bandenrichtlijn | Mercedes-Benz
Sprinter Gesloten bestelwagen

Het nieuwe EU-bandenlabel.

Nieuw EU-bandenlabel:
meer transparantie, minder emissie.

Op 1 mei 2021 voert de Europese Unie een nieuwe verordening in over de markering van banden wat betreft brandstofefficiëntie en andere parameters. Hierdoor kunt u bewust kiezen voor banden die het brandstofverbruik doen afnemen. Want dit kan zowel bij particulier als zakelijk gebruikte voertuigen bijdragen aan lagere kosten en minder emissie.

Bovendien ondersteunt het bij deze verordening geldende, nieuwe bandenlabel de doelstelling van de EU om in het jaar 2050 klimaatneutraliteit te realiseren. Het wegverkeer en het terugdringen van de daardoor vrijkomende CO2-emissie spelen bij het realiseren van deze doelstelling een grote rol.

Vergelijking van oud en nieuw EU-bandenlabel.

Op het nieuwe EU-bandenlabel (afbeelding rechts) worden de belangrijkste eigenschappen als brandstofefficiëntie, grip op een nat wegdek en rolgeluid van de banden nog overzichtelijker en eenvoudiger weergegeven. Bovendien bevat het pictogrammen voor grip op sneeuw en grip op glad wegdek1 alsmede een QR-code waarmee het productgegevensblad kan worden geraadpleegd.

Kenmerken nieuw EU-bandenlabel.

  • Het nieuwe bandenlabel geldt behalve voor personenautobanden nu ook voor bus- en vrachtwagenbanden (bandencategorieën C1, C2, C3)
  • Nieuwe, kortere schaalverdeling voor brandstofefficiëntie met classificatie2 A t/m E
  • Nieuwe, kortere schaalverdeling voor grip op een nat wegdek met classificatie2 A t/m E
  • Nieuwe weergave geluidsklassen met classificatie2 A t/m C

Extra informatie op het nieuwe bandenlabel:

  • Bandentype-ID (art.nr. van de band)
  • Nieuwe pictogrammen voor grip op sneeuw (3PMSF) en grip op glad wegdek1
  • QR-code voor elke bandentype-ID met link naar de EU-productdatabase (EPREL)
1

Winterbanden zijn speciaal bedoeld voor rijden op een glad wegdek en mogen alleen bij zeer lastige weersomstandigheden (bijv. lage temperaturen) worden gebruikt. Bovendien presteren winterbanden bij minder lastige weersomstandigheden (bijv. regen of hogere temperaturen) met name wat betreft grip op een nat wegdek, rijgedrag en slijtage mogelijk minder goed.

2

Op de schaalverdelingen voor brandstofefficiëntie en grip op een nat wegdek staat “A" voor de beste prestatiecategorie en “E" voor de laagste. Bij de weergave van de geluidscategorieën (rolgeluid) staat “A" voor de beste prestatiecategorie en “C" voor de laagste.

Pictogrammen van het EU-bandenlabel.

Icon für Rollgeräusch

Rolgeluid.

Het externe rolgeluid is aangegeven in decibel en onderverdeeld in de 3 categorieën A, B en C.
Icon für Schneegriffigkeit

Grip op sneeuw.

Het symbool voor grip op sneeuw kenmerkt banden die geschikt zijn voor gebruik bij sneeuw.
Icon für Eisgriffigkeit

Grip op glad wegdek.

Het symbool voor grip op glad wegdek kenmerkt banden die voldoen aan de minimale kengetallen voor grip op glad wegdek.
Bij de specificaties over de nieuwe verordening inzake de markering van banden wat betreft de brandstofefficiëntie en andere parameters. Bedenk dat de werkelijke brandstofbesparing en de verkeersveiligheid in grote mate worden bepaald door de eigen rijstijl alsmede de speciale omstandigheden (bijv. het weer, de topografie, het verkeersaanbod) onderweg. Het brandstofverbruik kan door een milieuvriendelijke rijstijl aanzienlijk worden teruggebracht. Voor een zuiniger brandstofverbruik en een betere grip op een nat wegdek adviseren we u om de bandenspanning regelmatig te controleren. Bedenk ook dat de remweg afhankelijk van de rijsnelheid en de weersomstandigheden kan veranderen, en houd de betreffende veiligheidsafstanden aan. Voor eventuele vragen en nadere informatie is uw Mercedes-Benz Dealer u graag van dienst.