Symbiose van mens en techniek. | Mercedes-Benz Vans
Een Mercedes-Benz Sprinter in een verduisterde testruimte met gevisualiseerde sensorstralen

Symbiose van mens en techniek: de Van als uitbreiding van de waarnemingshorizon.

Dichte mist, onoverzichtelijke kruisingen, steile bochten – als onze zintuigen tegen hun grenzen aanlopen, komen de sensoren in het spel. Zoals zien, horen en voelen het resultaat zijn van complexe processen, zo voegen ook onze Mercedes-Benz Vans in fracties van seconden duizenden stukjes informatie samen tot een zinvol geheel.

Sensoren: de elektronische zintuigen.

De sensoren van een voertuig registreren meer dan de mens. In de bestelwagens van Mercedes-Benz worden camera's, microfoons, radar-, ultrasoon- en lidarsensoren toegepast. Ze observeren als het ware de omgeving. En met behulp van waarnemingsalgoritmen worden deze ruwe sensordata geïnterpreteerd. Ze beoordelen afstanden, obstakels en detecteerbare objecten. Ononderbroken en in realtime, bij stilstand en in dynamische rijsituaties. Zo worden de veiligheids- en assistentiesystemen van Mercedes-Benz Vans de ogen, oren en tastzin van de chauffeur.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet.

De sensoren geven de Mercedes-Benz Vans elektronische zintuigen.

Het opmeten van de ruimte.

Dat wordt in de eerste plaats mogelijk gemaakt door radarsensoren. Die scannen de omstandigheden in de wijde omgeving en meten afstanden in verhouding tot de snelheid. Hiervoor zendt het systeem elektromagnetische radiofrequentiegolven uit als een primair signaal. Objecten in de ruimte reflecteren deze golven en kaatsen ze als een echo terug. Deze manier van het opmeten van de omgeving is bekend uit het dierenrijk. Zo oriënteren vleermuizen zich bijvoorbeeld ook door middel van geluidsgolven en echosignalen.
Vooral voor de werking van de actieve afstandsassistent DISTRONIC is deze methode onmisbaar. De radarsensor in de voorbumper meet de ideale afstand tot de voorganger en het snelheidsverschil tussen de voertuigen. Daardoor houdt uw Van altijd de nodige afstand en kan hij het remmen en optrekken automatisch regelen. Naast de radarsensoren worden er ultrasoonsensoren toegepast. Die hebben een kleinere reikwijdte en zijn daarom bijvoorbeeld uitermate geschikt om de dode hoek te bewaken.

 

De omgeving waarnemen.

Lidarsensoren zijn onder andere van belang voor remassistenten als de actieve remassistent. Ze zenden lichtstralen uit, waarvan de gegevens informatie bieden over afstanden en obstakels in de buurt. Camera's werken met videosensoren en beeldherkenningssoftware. Zo kan onderscheid worden gemaakt tussen een voorligger, een bewegend dier en een boom. Constant filmt een camera achter de voorruit de weg voor het voertuig. Zo kan de actieve spoorassistent waarschuwen bij onbedoelde afwijkingen van de baan. Daarbij overlappen en ondersteunen de afzonderlijke sensorzichtvelden elkaar. De volgende stap is onze grootste technische uitdaging: met de zogeheten sensorfusie wordt een samenspel gecreëerd waarin de verschillende sensoren elkaar optimaal aanvullen.

 

 

Elektronische voelsprieten.

Verschillende componenten zoals radarsensoren of lidarsensoren geven informatie over obstakels voor het voertuig.

De rol van de chauffeur.

De sensorische processen die zich bij een Mercedes-Benz Van op de achtergrond afspelen, zijn uiterst complex. Maar de informatie die uiteindelijk bij de chauffeur aankomt, is meteen te begrijpen. Door interactieve assistentie- en veiligheidssystemen activeert het voertuig zijn zintuigen: ze laten hem iets horen, zien of voelen. En wel op het moment dat de door de sensoren verzamelde en verwerkte informatie duidt op gevaarlijke situaties en er als gevolg daarvan bepaalde reacties opgeroepen moeten worden. Want ondanks de uiterst moderne techniek blijft de chauffeur altijd actief betrokken bij wat er gebeurt.

 

Mens en techniek: een sterk team.

Zo ondersteunt de op radar gebaseerde dodehoekassistent met Rear Cross Traffic Alert de chauffeur bij het aangeven van het wisselen van rijbaan en bij het achteruit inparkeren. Als een object in de dode hoek terechtkomt, geeft het systeem een luid akoestisch signaal af en laat het een rood waarschuwingssignaal in de buitenspiegel knipperen. De digitale buitenspiegel met geïntegreerde 360-gradencamera biedt zicht op aan de blik onttrokken hoeken. Wanneer de chauffeur van zijn baan afwijkt, laat de actieve spoorassistent het stuurwiel steeds sterker trillen – net zo lang tot er ingegrepen wordt. Een ander voorbeeld zijn de voor de actieve parkeerassistent PARKTRONIC gebruikte ultrasoonsensoren in de voor- en achterbumper, die door middel van akoestische en optische signalen waarschuwen voor moeilijk zichtbare objecten.

 

 

 

Alles in het zicht.

De digitale binnenspiegel biedt een uitgebreide achteruitkijkhoek door het tonen van een camerabeeld.

Sensortechniek als zevende zintuig.

Voor Mercedes-Benz Vans staat de voertuigveiligheid altijd centraal. Sensoren spelen daarbij een onmisbare rol – ze vormen de basis van vrijwel alle veiligheids- en assistentiesystemen. Op deze manier breiden de sensoren de horizon van waarneming en mogelijkheden van de menselijke zintuigen uit. In de toekomst gaan we nog een stap verder: hele netwerken van sensoren moeten met elkaar kunnen communiceren. In de technologie van de coöperatieve sensoren worden behalve de omgevingssensoren in het voertuig ook de sensoren van de verkeersinfrastructuur betrokken. Zo ontstaat een wereldwijd uitwisselingsnetwerk voor verkeersinformatie. Uiteindelijk lukt het ons steeds beter om mens en techniek op elkaar in te laten spelen en ze door middel van uitgekiende sensortechnologie in perfecte symbiose voor meer veiligheid in het verkeer te zorgen.

Bewaking van de dode hoek.

De op radar gebaseerde dodehoekassistent met Rear Cross Traffic Alert biedt ondersteuning voor gebieden waarop het zicht geblokkeerd is.

Op veilige afstand.

De op sensoren gebaseerde actieve afstandsassistent DISTRONIC houdt de nodige veiligheidsafstand altijd in het oog.

Zicht rondom.

Met de 360°-camera houden Mercedes-Benz Vans altijd het overzicht.

Foto's:

Daimler Global Media