Recycling van uw voertuig | Mercedes-Benz Vans
Twee handen die elkaar een sleutel overhandigen.

Inlevering oude voertuigen.

Recycling oude voertuigen.

Duurzaamheid en minimale belasting van het milieu.

Als uitvinder van de automobiel is Daimler zich van zijn grote verantwoordelijkheid bewust. Duurzame en milieubewuste mobiliteit maken dan ook integraal deel uit van de bedrijfsstrategie. Daimler AG hanteert hiervoor speciale milieurichtlijnen, die voor de volledige levenscyclus gelden – van het ontwerp, de productie en het gebruik tot aan de afvoer en recycling.

Voor efficiënte recycling na de levensduur is het van belang dat voertuigen in hoge mate kunnen worden gerecycled. We zorgen er bovendien voor dat er steeds meer kan worden gerecycled. Waardevolle materialen worden door onze partners gerecycled en voor hergebruik geschikt gemaakt.

Wanneer u daadwerkelijk op een dag afscheid moet nemen van uw voertuig, verzoeken we u uw voertuig bij een van onze recyclingpunten in te leveren. Mercedes-Benz neemt uw oude voertuig gratis terug en zorgt ervoor dat het milieuvriendelijk en conform de wettelijke bepalingen wordt gerecycled.

Door uw voertuig terug te geven en daarmee de materialen te laten hergebruiken, levert u een waardevolle bijdrage aan het recyclingsproces. Bovendien worden zo grondstoffen ontzien.

Recyclen.

Inname van uw oude voertuig.

Mercedes-Benz beschikt over een dicht net van recyclingpunten om het inleveren van uw oude voertuig zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wanneer u uw oude voertuig bij een van onze recyclingpunten inlevert, kunt u er zeker van zijn dat uw voertuig conform de wettelijke bepalingen wordt verwerkt en dat de betreffende waardevolle materialen worden teruggewonnen en vervolgens voor nieuwe producten worden gebruikt. Zo levert u een waardevolle bijdrage aan het milieu en zorgt u ervoor dat grondstoffen efficiënter worden gebruikt.

Nadat het voertuig en het kentekenbewijs aan onze partner zijn overhandigd, krijgt u een recyclingbewijs, waarmee wordt bevestigd dat het oude voertuig op de juiste wijze wordt afgevoerd. U hebt dit bewijs nodig om de kentekenregistratie van uw voertuig te beëindigen, waarna u een vrijwaringsbewijs krijgt.

Als eigenaar van een Mercedes-Benz kunt u uw voertuig onder de volgende voorwaarden gratis inleveren bij ons innamenetwerk:

  • Het gaat om een voertuig bestemd voor personenvervoer met maximaal 9 zitplaatsen of een voertuig bestemd voor goederenvervoer met maximaal 3,5 ton.
  • Het voertuig is of was voor de recycling minimaal één maand in een EU-land geregistreerd.
  • Het oude voertuig mag geen afval bevatten en moet compleet zijn (aandrijving, onderstel, carrosserie, katalysator en elektronische regeleenheden).

Recycling.

Recycling van waardevolle grondstoffen.

Uw Mercedes-Benz mag dan wel zijn beste tijd hebben gehad, maar het voertuig is nog lang niet aan zijn einde toe.

Dankzij geavanceerde recyclingstechnologieën kan het overgrote deel van de voertuigmaterialen worden hergebruikt. Hierdoor worden waardevolle grondstoffen bespaard en wordt het milieu ontzien.

  1. Hergebruik van waardevolle grondstoffen.