Diesel

Informatie over rechtszaken betreffende Mercedes-Benz dieselauto's.

Mercedes-Benz dieselauto's. 

Er bestaan momenteel in Nederland verschillende claimstichtingen die vorderingen hebben ingediend met betrekking tot Mercedes-Benz dieselauto's. Claimstichtingen benaderen Mercedes-Benz-klanten online om zich aan te sluiten bij dergelijke initiatieven.

Ons standpunt over deze procedure is duidelijk: wij beschouwen de vorderingen als ongegrond en zullen ons er krachtig tegen verweren. Wij verwijzen in dit kader naar beslissingen van de Duitse rechtbanken, die overweldigend in het voordeel van Mercedes-Benz hebben geoordeeld.

Voor ons is ook bij dit onderwerp persoonlijk contact met u belangrijk.

Indien u vragen heeft, kunt u altijd  contact opnemen met het Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC) op het servicenummer +31 20 72 19 370  of via diesel.nld@cac.mercedes-benz.com.

Komt mijn auto in aanmerking voor een software-update?

Ja, indien voor uw auto nieuwe software is ontwikkeld, kunt u deze software-update kosteloos laten uitvoeren en implementeren bij onze erkende Mercedes-Benz servicepunten. 

Actuele informatie over de dieselmotor.

Wij zijn ervan overtuigd dat de dieselmotor - niet in de laatste plaats vanwege de lage CO₂-uitstoot - ook in de toekomst een integraal onderdeel van diverse krachtbronnen zal blijven. Het is dan ook logischer om de diesel te verbeteren in plaats van hem te verbieden.