Actieve spoorassistent

Veilig op het juiste spoor.

De actieve spoorassistent kan ongevallen helpen voorkomen door onbedoelde afwijkingen van de rijbaan te detecteren, u te waarschuwen en zo nodig in te grijpen in de besturing. Hierbij houdt u altijd de controle: als u actief stuurt, remt of optrekt, grijpt het systeem niet in. De actieve spoorassistent detecteert als u onbedoeld een onderbroken of doorgetrokken streep of de rijstrookrand overschrijdt en waarschuwt u via een trilling van het stuurwiel. Als u niet reageert en uw rijstrook onbedoeld blijft verlaten, grijpt het systeem in de besturing in om het voertuig terug op de rijstrook te brengen. De stuuringrepen zijn onafhankelijk van het gedetecteerde tegemoetkomende verkeer.

Lorem Ipsum