Actieve remassistent

Kan het gevaar voor ongevallen verminderen.

De actieve remassistent kan u bijv. helpen om ongevallen met voorliggers en overstekende auto's of voetgangers te voorkomen of de gevolgen daarvan te verminderen. Dit verhoogt zowel uw veiligheid als die van de andere verkeersdeelnemers. Active Brake Assist system is een veiligheidssysteem op basis van radar en camera's. Het waarschuwt u visueel en akoestisch wanneer u een voorligger of een stilstaand object nadert met een snelheid die een aanrijding waarschijnlijk maakt. Zodra u begint te remmen, kan het systeem automatisch in afdoende mate afremmen om een aanrijding te voorkomen of de ernst ervan te verminderen.

Lorem Ipsum