Is de elektrische bestelwagen even groot als die met verbrandingsmotor?
Is de elektrische bestelwagen even groot als die met verbrandingsmotor?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

De eVito heeft de royale laadruimte van een Vito Gesloten bestelwagen met verbrandingsmotor, omdat de accu's zich in de bodemplaat bevinden. Met maximaal 6,6 m3 laadvolume en voldoende laadvermogen kan de eVito Gesloten bestelwagen de eisen van de alledaagse werkdag aan.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum