FAQ-2
Kan ik Mercedes PRO cross-border gebruiken?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

De communicatiemodule1 werkt grensoverschrijdend. De roamingkosten komen voor rekening van Mercedes PRO. Als echter zowel de telefoon als ook het gegevenstarief van uw mobiele apparaat zijn geactiveerd, is dat mogelijk niet het geval. Mercedes PRO is evenmin verantwoordelijk voor de roamingkosten die voor deze mobiele gegevensregelingen zouden kunnen ontstaan.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum