FAQ-20
Hoe kan ik mijn gebruikersaccount verifiëren?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Mercedes-Benz dient ervoor te zorgen dat alleen bepaalde personen, die daadwerkelijk voor het voertuigbeheer van een onderneming verantwoordelijk zijn, Mercedes PRO gebruiken. Daarom moet Mercedes de gegevens van de gemachtigde vertegenwoordiger van het bedrijf, die in Mercedes PRO zijn opgeslagen, met de gegevens op het legitimatiebewijs vergelijken. U moet persoonlijk bij een geautoriseerde Mercedes-Benz partner verschijnen en een geldig legitimatiedocument laten zien. Uw Mercedes-Benz partner kan uw gebruikersaccount bij Mercedes PRO als "geverifieerd" markeren.

Nadere informatie over het configureren van Mercedes PRO connect vindt u hier.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum