Overgangsfase | WLTP & RDE | Mercedes-Benz Vans
Mercedes-Benz overgangsfase naar WLTP

Overgangsfase.

EU-breed verschillende overgangsdatums.

De overgangsfase van NEDC naar WLTP.

Eén ding is zeker: aan het einde van 2020 moeten alle 28 EU-staten op de nieuwe WLTP-certificering zijn overgegaan. Het tijdschema voor de communicatie van de verbruiks- en emissiewaarden en de aanpassing van de berekening van de wegenbelasting is echter binnen de EU niet uniform.

NEDC-waarden blijven voorlopig behouden.

Verschillen tussen NEDC en uit WLTP berekende NEDC.

Naast de WLTP-waarden moeten tot einde 2020 voor alle voertuigen nog steeds de NEDC-waarden worden bepaald. Deze waarden staan ook vermeld in de voertuigpapieren. Daarom wordt voortaan volgend op de WLTP-certificering aan de hand van een door de wetgever voorgeschreven procedure de NEDC-waarde berekend. Hiervoor zijn ook de in de WLTP vastgelegde randvoorwaarden van kracht.

De berekende NEDC-waarden vormen de basis voor de vaststelling van de CO2-uitstoot van het wagenpark van een fabrikant. Deze waarden zijn namelijk oorspronkelijk op basis van de NEDC-certificering gedefinieerd.

Verschillende termijnen, andere grenswaarden.

Voertuigklassen M1 en N1 – de verschillen

De WLTP-certificering maakt zowel wat betreft de grenswaarden als wat betreft de invoeringsdata onderscheid tussen voertuigen met registratie als personenwagen (M1) en voertuigen met registratie als bestelwagen (N1): voertuigen met registratie als bestelwagen N1 groep II en III en van klasse N2 gaan een jaar later over van de NEDC- op de WLTP-certificering dan voertuigen met registratie als personenwagen. Dat wil zeggen dat WLTP geldt voor nieuwe typegoedkeuringen met registratie als bedrijfswagen N1 groep II en III en uit klasse N2 vanaf 01-09-2018 en vanaf 01-09-2019 voor alle nieuw geregistreerde voertuigen.

Een uitzondering vormen voertuigen met een referentiemassa van meer dan 2.840 kg, zoals die bij de Sprinter kunnen voorkomen. Voor deze voertuigen geldt WLTP niet. Ze worden nog steeds conform de emissienorm Euro VI op de motortestbank gecertificeerd. Bij referentiemassa's tussen 2.380 kg en 2.840 kg is er een recht van keuze tussen de WLTP-certificering op de testbank of een certificering op de motortestbank.

Lorem Ipsum