RDE | WLTP & RDE | Mercedes-Benz Vans
Mercedes-Benz RDE

Deeltjes- en koolstofemissie op de weg gemeten.

Real Driving Emissions (RDE).

Bij de nieuwe certificeringsmethode wordt de uitstoot van schadelijke stoffen ook gemeten terwijl het voertuig daadwerkelijk op de weg rijdt: bij de nieuwste emissienormen Euro 6c, Euro 6d-TEMP en Euro 6d wordt de WLTP-certificering in laboratoria aangevuld met een meting van de uitstoot van schadelijke stoffen op de openbare weg. De vaststelling van 'Real Driving Emissions', kortweg RDE genoemd, moet ervoor zorgen dat emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden en het aantal deeltjes niet alleen onder laboratoriumvoorwaarden niet worden overschreden, maar ook in het reële wegverkeer. Hiervoor worden PEMS-eenheden (Portable Emission Measurement System) op het voertuig bevestigd, waarmee wordt gemeten hoeveel schadelijke stoffen zich bij het rijden op de weg in de uitlaatgassen bevinden.

Een zogenaamde conformiteitsfactor (Conformity Factor, CF) geeft aan hoeveel hoger de in het wegverkeer gemeten waarden in vergelijking met de Euro 6-laboratoriumwaarden maximaal mogen zijn. Na een overgangsfase mogen de waarden voor stikstofoxiden en het aantal deeltjes bij emissienorm Euro 6d nog 50% boven de in het laboratorium voorgeschreven waarden liggen. Deze marge vormt de meettolerantie van de draagbare meeteenheden in RDE-tests en dient jaarlijks te worden gecontroleerd en in voorkomende gevallen te worden verlaagd.

Lorem Ipsum