Onderhoud wegen en groen

Maaien plus ruimen, geluidsschermen wassen, onkruidbestrijding, bladruimen, gladheidbestrijding en sneeuwruimen. Nergens is het werk veeleisender dan bij het onderhoud van wegen en groen. Met de voertuigen van Mercedes-Benz bent u klaar voor alle soorten werk.