Milieu

Compromisloos. Milieuvriendelijk.

De nieuwe motorgeneratie voldoet aan de wettelijke eisen die vanaf 2014 van kracht zijn en vermindert de dieselpartikels en de emissie van stikstofoxiden met 90 procent tegenover Euro V. De stille en emissiearme 6-cilinder dieselmotoren dragen actief bij tot de bescherming van het milieu.