Industrie 4.0 bij Mercedes-Benz -

De volgende stap in de industriële revolutie

De autobranche wordt geconfronteerd met fundamentele veranderingen. Naast de elektrificatie van de aandrijflijn en autonoom rijden is het vooral de digitalisering die dit veranderingsproces voortstuwt. Deze combinatie van fysiek en digitaal staat ook wel bekend als ‘Industrie 4.0’. Het realtime combineren van alle waarde-elementen in één netwerk is voor Mercedes-Benz nu al meer dan slechts een visie. Daarbij ligt de nadruk altijd op mensen – klanten en medewerkers.

De arbeidswereld van de toekomst – de mens in het middelpunt

De smart factory – de waardeketen als compleet netwerk

De ‘smart factory’ vormt de kern van de digitalisering van de gehele onderneming. In de smart factory worden de producten, machines en de complete omgeving aan elkaar gekoppeld en verbonden met het internet. Integratie van de echte wereld in een functionele, digitale wereld creëert een zogenoemde ‘digitale tweeling’ die een realtime representatie van processen, systemen en complete productiestadia mogelijk maakt.

“Digitalisering biedt ons de mogelijkheid om onze producten individueler te maken en de productie efficiënter en flexibeler. De uitdaging is om voor de lange termijn te plannen en tegelijkertijd in staat te blijven snel op wensen van klanten en fluctuaties in de markt te reageren”, licht Markus Schäfer toe.

Mercedes-Benz hanteert vijf belangrijke doelstellingen voor de smart factory:

  • Grotere flexibiliteit: de smart factory voorziet erin dat de productie nog sneller kan reageren op wereldwijde fluctuaties in de markt en veranderende, nog individuelere klantbehoeften. Digitale productie maakt het tevens eenvoudiger om alsmaar complexere producten te produceren.
  • Verhoogde efficiëntie: efficiënt gebruik van middelen als energie, gebouwen of materiaalvoorraden is een beslissende, concurrerende factor. Een compleet digitale procesketen betekent tevens een constant voorraadbeheer: onderdelen kunnen altijd en overal worden geïdentificeerd. Productiefaciliteiten kunnen vanaf iedere willekeurige locatie worden aangestuurd.
  • Hogere snelheid: flexibele productieprocessen, eenvoudige aanpassing van bestaande productiefaciliteiten en de installatie van nieuwe fabrieken zorgen voor eenvoudige, efficiëntere productieprocessen. Daardoor worden kortere innovatiecycli mogelijk en kunnen productinnovaties worden doorgezet naar meer modelseries in een kortere tijd (time-to-market).
  • Aantrekkelijke werkomgeving: actieve interactie tussen mens en machine, en tevens het gebruik van nieuwe bedieningsinterfaces, veranderen de werkomgeving op tal van gebieden, bijvoorbeeld training en ergonomie. Met inachtneming van demografische veranderingen biedt dat nieuwe perspectieven voor het creëren van toekomstige werk- en lifestylemodellen.
  • Slimme logistiek: van de voertuigconfiguratie en bestelprocedure door de klant via het definiëren van de benodigde onderdelen en het inkoopproces tot de productie en levering. Ter verduidelijking: “Eenmaal besteld zoekt de auto zelf naar zijn productielocatie en machine.”

De volgende stappen op weg naar de productie van de toekomst zijn op productmodules afgestemde, wereldwijd inzetbare montagemodules en gestandaardiseerde werkstrategieën. Vóór het einde van het decennium wordt deze specifieke visie op de smart factory werkelijkheid in de vorm van een referentiefabriek die volledig is ontworpen voor de bovengenoemde methoden en processen.

Vele processen die kortgeleden nog sciencefiction leken, zijn nu al of worden binnenkort in de productie gebruikt:

  • 3D printen/Additive Manufacturing: gebruik bij het snel produceren van prototypen (bijv. zandgietvormen voor motoren), beschermende covers (bijv. in situaties waarin mens en robot samenwerken), gereedschappen (bijv. gripelementen)
  • Human Augmentation/mobiele apparaten in de productie: nieuwe manieren om head-up displays te kalibreren (vanaf medio 2016), het gebruik van tablets voor het aansturen van robots in auto’s (‘InCarRob’) via Wi-Fi (medewerker instrueert robots bij het aanbrengen van de interieurhemel).
  • Machine learning/machines helpen hun gebruikers: het traject dat lichtgewicht robots dienen te volgen kan worden gegenereerd door ‘demonstratie’, wat wil zeggen dat de medewerker de robot leidt en de machine zo het traject leert.
  • Production Data Cloud/wereldwijde beschikbaarheid van productiegegevens: Rastatt bijvoorbeeld is de hoofdfabriek voor compacte modellen en is in staat productiegegevens van alle andere fabrieken in het wereldwijde productienetwerk te raadplegen, waaronder bijv. Kecskemét, en zou zelfs in staat zijn om de robots daar te herprogrammeren.

De TecFactory – van idee tot test tot serieproductie

Van pure autofabrikant tot netwerkprovider van mobiliteitsservices

Pagina aanbevelen