Veiligheid – het uitgangspunt.

Het integrale veiligheidsconcept van Mercedes-Benz verdeelt veiligheid voor auto's in vier fasen:

Fase 1: veilig rijden.

Fase 2: bij gevaar.

Fase 3: bij een ongeval.

Fase 4: na een ongeval.

Om gevolgschade te verminderen en om ervoor te zorgen dat de inzittenden hulp kan worden geboden, kunnen afhankelijk van het soort en de ernst van het ongeval, zoals deze door het systeem worden vastgesteld, verschillende maatregelen worden genomen:

  • In het oog springende verlichting: de alarmknipperlichtinstallatie en de noodverlichting in het interieur kunnen automatisch worden geactiveerd, zodat de auto gemakkelijker op te sporen is en niet wordt aangereden.
  • Automatische ventilatie: wanneer een airbag wordt geactiveerd, worden automatisch de voorruiten geopend.
  • Betere hulpmogelijkheden: tussen de spatschermen en portieren zijn speciale voegen aangebracht die ervoor zorgen dat de portieren bij een frontale botsing gemakkelijker kunnen worden geopend.
  • Optimale bescherming: de motor kan automatisch worden afgezet en de brandstoftoevoer kan automatisch worden onderbroken.
  • Simpele opening: de portieren worden na een zwaar ongeval automatisch ontgrendeld, zodat deze gemakkelijker door inzittenden of hulpverleners kunnen worden geopend.
  • Noodoproep: bij een ongeval of pech onderweg kan via het Mercedes-Benz noodoproepsysteem contact met een noodoproepcentrale worden opgenomen.

[1] Voorwaarde: bestaande internetverbinding.

Pagina aanbevelen

C-Klasse Limousine

Fascinatie

Alle feiten