Meer veiligheid bij het wisselen van rijstrook.

Kan waarschuwen voor gedetecteerde voertuigen in de dode hoek.

De dodehoekassistent kan de bestuurder ondersteunen bij het wisselen van rijstrook op meerbaanswegen. Met behulp van zicht- en hoorbare waarschuwingssignalen zorgt het systeem ervoor dat voertuigen in de dode hoek tijdig worden waargenomen. Merkt het systeem een voertuig in dit gebied op, dan waarschuwt het met een rode driehoek in de betreffende buitenspiegel. Als de bestuurder ondanks dit zichtbare waarschuwingssignaal de richtingaanwijzer bedient, gaat de driehoek snel knipperen en klinkt bovendien een waarschuwingssignaal.

Lorem Ipsum