Preventieve bescherming in kritieke rijsituaties.

Intelligente vroegtijdige detectie van ongevalrisico.

Het preventieve beschermingssysteem voor inzittenden PRE-SAFE® kan al vroegtijdig kritieke situaties waarnemen en vervolgens uit voorzorg beschermingsmaatregelen nemen. Tot deze maatregelen behoren onder andere het aantrekken van de reversible veiligheidsgordels voor de bestuurder en bijrijder, het sluiten van eventuele geopende ruiten en daksystemen, alsmede – in combinatie met de elektrisch bediende stoelverstelling – het in een gunstigere stand zetten van de bijrijdersstoel wanneer een ongeval onvermijdelijk is.

Als het PRE-SAFE®-systeem kritieke rijsituaties aan het licht brengt, dan zet het maatregelen voor de preventieve bescherming van inzittenden in gang. Tot kritieke rijsituaties wordt onder andere afremmen in paniek gerekend, waarbij de bestuurder duidelijk harder wil afremmen dan de toestand van het wegdek toelaat, bijvoorbeeld op een glad wegdek. De beschermingsmaatregelen kunnen eveneens worden uitgevoerd wanneer kritieke stuurbewegingen optreden bij hoge snelheden. Dergelijke stuurbewegingen zijn veelal het gevolg van een schrikreactie van de bestuurder, en kunnen instabiel rijgedrag tot gevolg hebben.

Lorem Ipsum