FAQ-2
Hoe kan ik mijn eCell-voertuig opladen?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Voorwaarden voor goed opladen zijn:

  • Er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor het volledig opladen van het voertuig
  • De stekker is correct ingestoken en op de stroomvoorziening aangesloten
  • De motorkap is gesloten
  • Het voertuig staat in de parkeerstand
  • Er heeft een succesvolle identificatie met de RFID-kaart aan het laadstation plaatsgevonden
Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum