FAQ-4
Welke kosten worden bij het gebruik van Mercedes PRO in rekening gebracht?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Mercedes PRO is gratis. Alleen aan bepaalde producten zijn kosten verbonden. Deze worden na afloop van een vastgestelde looptijd zowel afzonderlijk alsook als bundel berekend. U vindt een overzicht van de prijzen en looptijden voor producten op het dashboard onder de rubriek "Producten".

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum