FAQ-11
De bedrijfsadministrator heeft mijn bedrijf verlaten. Hoe kan ik zijn rol overnemen?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Het is niet mogelijk om rollen door een andere gebruiker over te laten nemen of aan de eigen gebruiker rollen toe te wijzen. De bedrijfsadministrator moet de rol aan andere gebruikers toewijzen voordat hij de onderneming verlaat. De bedrijfsadministrator die de onderneming heeft verlaten, moet zich nog een laatste keer aanmelden en de rol "Bedrijfsadministrator" aan een andere gebruiker toewijzen.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum