Welke kosten worden bij het gebruik van Mercedes PRO in rekening gebracht?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Mercedes PRO is gratis. Alleen aan producten zijn kosten verbonden. Deze worden na afloop van een proeftijd zowel afzonderlijk alsook als bundel berekend. U vindt een overzicht van de prijzen voor producten op het dashboard onder de rubriek "Producten". U wordt dan naar de Mercedes PRO Store doorgestuurd.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum