WLTP | WLTP & RDE | Mercedes-Benz Vans
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Verbruik en emissie realistischer bepalen.

De nieuwe WLTP-procedure.

Ook certificeringsprocedures kunnen verouderd raken. Daarom wordt de NEDC-procedure opgevolgd door de 'Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure', kortweg WLTP genoemd, voor het vaststellen van verbruiks- en emissiewaarden. De sinds 1992 in Europa gebruikte 'New European Driving Cycle' (NEDC) is oorspronkelijk als theoretische meetrit ontwikkeld. Een moderne certificeringsprocedure moet echter meer met de realiteit overeenkomende waarden opleveren, aan de hand waarvan verschillende voertuigtypen met elkaar kunnen worden vergeleken. Dit is een eis waaraan de NEDC-procedure niet meer kon voldoen. Daarom is op initiatief van de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) de WLTP-procedure ontwikkeld. De nieuwe WLTP-cyclus is gebaseerd op empirisch vergaarde, werkelijke rijgegevens van routes in Azië, Europa en de VS en is daardoor duidelijk representatiever.

Cf. art. 15 par. 2 en 3 VO 2017/1151/EU gelden de volgende invoeringsdata:

  • 01-09-2017: nieuwe voertuigtypen bij voertuigen van klasse M1 en M2
  • 01-09-2018: nieuwe voertuigen bij voertuigen van klasse M1 en M2
  • 01-09-2018: nieuwe voertuigtypen bij voertuigen van klasse N1 groep II en III en van klasse N2
  • 01-09-2019: nieuwe voertuigen bij voertuigen van klasse N1 groep II en III en van klasse N2

Nieuwe rijcyclus en specifieke waarden voor elk voertuig.

Vergelijking van WLTP en NEDC.

Nieuw aan de WLTP-certificering zijn vooral de testcyclus en de vereiste voor elke mogelijke configuratie van een model de specifieke verbruikswaarden aan te tonen.

Bij vergelijking van beide testcycli valt op dat de WLTP-cyclus realistischer en veeleisender is dan de NEDC-cyclus: hij duurt 30 i.p.v. 20 minuten, er wordt vaker geaccelereerd en de tijd dat het voertuig stilstaat, is aanzienlijk korter. Ook de maximale snelheid ligt met 131 km/h zo'n 10 km/h hoger dan bij de NEDC-cyclus.

Verder worden de verbruiks- en emissiewaarden in de WLTP-cyclus modelspecifiek vastgesteld, aangezien de massa en de lucht- en rolweerstand afhankelijk van de uitvoering kunnen variëren. Ook optionele uitrustingen worden meegenomen. Als u bijvoorbeeld voor aerodynamisch vormgegeven velgen als optie kiest, kan dit positieve gevolgen voor de verbruikswaarden hebben.

Dichter bij het verbruik op de weg.

Pluspunten van WLTP.

De waarden die volgens de WLTP-procedure zijn vastgesteld, benaderen uw werkelijke brandstofverbruik op de weg aanzienlijk dichter dan de volgens de NEDC-procedure vastgesteld waarden. Dit heeft te maken met de nieuwe rijcyclus, die meer aansluit bij de rijpatronen van tegenwoordig. Daarnaast moeten de verbruikswaarden specifiek voor elk model worden aangetoond. Dat wil zeggen dat bij het bepalen van de certificeringswaarden rekening wordt gehouden met de massa, de lucht- en rolweerstand en de speciale uitvoeringen.

Desalniettemin kan ook WLTP geen 'individuele' verbruikswaarden leveren. Het blijft een gestandaardiseerde testcyclus en kan als zodanig niet de persoonlijke verbruikswaarden van een willekeurige autorijder in beeld brengen. Het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig op de weg hangt in doorslaggevende mate af van de individuele rijstijl, het profiel van het bereden traject, de verkeersdrukte, de beladingstoestand van het voertuig en externe omstandigheden als de temperatuur. De werkelijkheid van een praktische situatie kan niet met een gestandaardiseerde testprocedure één-op-één worden gereproduceerd.

Lorem Ipsum