Emissiesoorten | WLTP & RDE | Mercedes-Benz Vans
Mercedes-Benz verbrandingsmotoren emissiesoorten

Minder uitstoot van schadelijke stoffen voor een betere luchtkwaliteit.

De 2 emissiesoorten: CO2-uitstoot en schadelijke stoffen.

Verbrandingsmotoren veroorzaken in wezen 2 soorten emissie: ten eerste de CO2-uitstoot en ten tweede de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstofoxide en deeltjes. Het stijgende aandeel CO2 in de atmosfeer wordt verantwoordelijk gehouden voor de opwarming van het klimaat. De CO2-emissie van een voertuig is evenredig aan de hoeveelheid verbrande brandstof.

Om de luchtkwaliteit – vooral in steden – te verbeteren, dienen er op de diverse niveaus van de Euro 6-normen veeleisende emissiegrenswaarden te worden aangehouden. Hierbij gaat het vooral om stikstofoxiden (NO) en fijnstof. Stikstofoxiden ontstaan als stikstof met zuurstof reageert. Vanwege de vele oxidatieniveaus en stikstof-zuurstof-verbindingen worden de stikstofoxiden met NOx afgekort. Bij het vastleggen van de grenswaarden voor deeltjes speelt met name fijnstof, dat de filtermechanismen van de menselijke slijmvliezen ongehinderd kan passeren, een rol. Tot de andere chemische verbindingen, waarvoor bij de certificering van de voertuigen conform de diverse niveaus van de Euro 6-norm emissiegrenswaarden moeten worden aangehouden, behoren bijvoorbeeld koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (HC).

Lorem Ipsum