WLTP

WLTP

Meer realistische verbruikscijfers voor betere transparantie

Meer realistische verbruikscijfers voor betere transparantie

WLTP
Opnieuw bekijken

In Europa moeten alle nieuwe auto’s worden getest op de uitstoot van vervuilende stoffen, CO2 uitstoot en het brandstofverbruik. Tot 1 september 2017 werd er getest volgens de NEDC testmethode maar in de praktijk bleek dat het werkelijke verbruik en de uitstoot afweken van de NEDC resultaten. Daarom is er nu de WLTP methode, de Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure. Deze onderzoekmethode is gemoderniseerd en uitgebreid met nieuwe variabelen zodat de test meer een gemiddelde autorit in de praktijk evenaart.

In de animatie van de Nederlandse brancheorganisatie RAI Vereniging hiernaast wordt deze nieuwe meetmethode op een eenvoudige manier uitgelegd. 

Mercedes-Benz testomgeving

Tussen nu en de herfst van 2018 laat Mercedes-Benz haar modellen geleidelijk overgaan op de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Testing Procedure). Deze nieuwe test voor het meten van uitstoot en brandstofverbruik zorgt voor resultaten die beter overeenkomen met het praktijkverbruik van een auto. Goed nieuws, want dit betekent meer transparantie voor de Mercedes-Benz rijder. Met de WLTP blijft het reële verbruik van onze auto’s hetzelfde, op papier kan deze nieuwe testmethode tot een hoger verbruik en een hogere CO2-uitstoot leiden. Dat is slecht nieuws voor het BPM bedrag, maar gelukkig komt Mercedes-Benz u daar tot en met 31 maart in tegemoet.

Er is op dit moment niet voldoende duidelijkheid over de CO2 waardes om een correct BPM bedrag te kunnen berekenen voor auto’s die na 1 juni geproduceerd worden. Om te voorkomen dat de factuur hoger uitpakt dan bij de verkoop afgesproken, compenseert Mercedes-Benz haar klanten voor alle orders tot en met 31 maart 2018 voor eventuele BPM verhogingen. Dus geen verrassingen achteraf.

Wilt u meer weten over de nieuwe meetmethode, kijk dan gerust eens op de website van de RAI, een WLTP-webspecial van Mercedes-Benz of vraag de Mercedes-Benz dealer om meer informatie of een prijsopgave. 

Actievoorwaarden
- Compensatie BPM verhoging indien order is geplaatst vóór bekendmaking nieuwe CO₂ waarden
- Alleen BPM compensatie, geen compensatie bijtelling (fiscale waarde wordt niet aangepast)
- Compensatie vindt plaats over orders die geplaatst worden t/m 31 maart 2018, geproduceerd worden na 1 juni 2018 maar wel met een uiterste registratiedatum van 31 december 2018
- Prijsgarantie niet van toepassing op nieuw te bestellen AMG modellen
- Nieuw te introduceren auto’s als de CLS (C257), de nieuwe A-Klasse (W177) en de G-Klasse zijn al volgens de nieuwe meetmethode getest en worden niet aangepast in de BPM na 1 juni 2018

Wat betekent dit voor mij als Mercedes-Benz rijder?

Wat betekent dit voor mij als Mercedes-Benz rijder?

Mercedes-Benz C-Klasse

Wat betekent dit voor mij als Mercedes-Benz rijder?

Wat betekent dit voor mij als Mercedes-Benz rijder?

De introductie van de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zorgt voor meer transparantie met betrekking tot het brandstofverbruik. Mercedes-Benz rijders profiteren van de WLTP, aangezien de procedure een realistischer voorstelling geeft van het brandstofverbruiks en de uitstoot van verschillende automodellen. Door de nieuwe testomstandigheden zullen echter ook de CO2- en verbruikswaarden wijzigen. Om redenen die inherent zijn aan het proces, heeft een technisch identieke auto bij de WLTP een numeriek hogere CO2- en verbruikswaarde dan bij de NEDC (New European Driving Cycle). Dit komt bijvoorbeeld omdat de nieuwe cyclus rekening houdt met optionele uitrustingen en strengere testvoorwaarden toepast.

De WLTP levert nauwkeuriger waarden op.

De WLTP levert nauwkeuriger waarden op.

Mercedes-Benz testomgeving

De WLTP levert nauwkeuriger waarden op.

De WLTP levert nauwkeuriger waarden op.

Omdat de WLTP rekening houdt met de individuele uitrusting van elke auto, zijn de resultaten nauwkeuriger dan bij de NEDC; ze zijn als het ware voertuigspecifiek. Het verbruik wordt niet anders door de overgang naar de nieuwe WLTP-meetmethode, alleen het verschil tussen de gemeten waarden en het daadwerkelijk verbruik. Sinds september 2017 is er een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests geïntroduceerd in de auto-industrie; alle nieuw gecertificeerde automodellen worden getest volgens de WLTP-procedure. Tegelijkertijd worden er nog wel NEDC-cijfers op het gebied van verbruik en uitstoot bepaald en gepubliceerd in pers- en reclamemateriaal. Tussen nu en september 2018 certificeert Mercedes-Benz zijn productportfolio geleidelijk aan volgens de WLTP. Naar verwachting worden vanaf die datum de nieuwe WLTP-waarden opgenomen in alle brochures en publicaties van Mercedes-Benz. Voor uitloopmodellen zal nog wel het NEDC-verbruik worden weergegeven.

Introductie van de WLTP-cyclus.

Introductie van de WLTP-cyclus.

Mercedes-Benz testomgeving

Introductie van de WLTP-cyclus.

Introductie van de WLTP-cyclus.

Het doel van de WLTP is wereldwijde standaardisatie van testprocedures. De WLTP is ontworpen om testresultaten te leveren die het rijgedrag realistischer weergeven dan de NEDC-procedure. Tweedehands auto’s worden niet beïnvloed door deze omschakeling en behouden hun gecertificeerde NEDC-waarden. Tot het einde van 2020 worden zowel de WLTP- als NEDC-waarden voor alle auto’s berekend. Deze waarden zullen naast elkaar in de voertuigdocumenten worden vermeld met ingang van de respectievelijke voertuigcertificering. Vanaf 2021 zijn de WLTP-waarden de enige verbruiks-/emissiewaarden voor alle auto's, op voorwaarde dat elke EU-lidstaat zijn belastingstelsel heeft aangepast. De testcyclus van de WLTP heet WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle) en omvat drie verschillende cycli. De meeste auto’s worden ingedeeld in WLTC Klasse 3, die geldt voor alle personenauto’s met een vermogen/gewichtsverhouding (specifiek gewicht) van meer dan 34 kW/46 pk per 1000 kg.

WLTP: grotere transparantie.

WLTP: grotere transparantie.

Mercedes-Benz A-Klasse

WLTP: grotere transparantie.

WLTP: grotere transparantie.

De WLTP biedt Mercedes-Benz rijders voertuigspecifieke verbruikswaarden die realistischer en transparanter zijn. Hoewel de fabrikant- en modeloverstijgende vergelijkbaarheid behouden blijft, zijn de gemeten verbruikscijfers een meer accurate weergave van het dagelijks rijden en houden ze meer rekening met omgevingsfactoren dan de NEDC. Mercedes-Benz is een voorstander van zowel nieuwe, meer realistische laboratoriumtests als metingen op de openbare weg. Dit zorgt voor meer duidelijkheid, transparantie en zekerheid voor zowel Mercedes-Benz rijders als Daimler AG. De introductie van de WLTP en RDE (Real Driving Emissions) vormt een belangrijke stap in deze richting.

Wat betekent het voor Mercedes-Benz rijders?

Wat betekent het voor Mercedes-Benz rijders?

Mercedes-Benz C-Klasse

Wat betekent het voor Mercedes-Benz rijders?

Wat betekent het voor Mercedes-Benz rijders?

In de toekomst zullen Mercedes-Benz rijders bij het kiezen van hun optionele uitrustingen de CO2-emissies van hun auto nauwkeuriger kunnen berekenen dan voorheen. Ze kunnen bijvoorbeeld zien in hoeverre een schuifdak het brandstofverbruik beïnvloedt. Om voor duidelijkheid en maximale transparantie te zorgen, volgt Mercedes-Benz actief de introductiefasen van de WLTP en geeft het dealers en klanten gerichte informatie. Dit omvat ook een nieuwe vorm van informatie op basis van uitrustingsspecificatie: van het model met de laagste energiebehoefte tot de variant met de hoogste energievraag. Numeriek strekt de spreiding zich uit van ‘WLTP Low’ (minimale optionele uitrustingen) tot ‘WLTP High’ (maximale optionele uitrustingen).