De veiligheid en bescherming van gegevens staan bij Mercedes-Benz hoog in het vaandel. We beschouwen klantgerichte gegevensbescherming als een kwaliteitskenmerk. Onze klanten staan centraal bij de verwerking van persoonlijke gegevens. We willen de kansen die digitalisering biedt volledig benutten en met volledig afgestemde apps, producten en serviceaanbiedingen meerwaarde bieden. Tegelijkertijd gaan we heel verantwoordelijk met klantgegevens om. Voor ons is de veiligheid en bescherming van gegevens net zo belangrijk als die van onze voertuigen. Daarbij hanteren we primair drie principes: transparantie, recht van verzet en gegevensbescherming.

Video
Opnieuw bekijken

Gegevensverantwoording

Mercedes me-gegevensbescherming

Gegevensverantwoording

Wij bij Mercedes-Benz beschouwen een verantwoordelijke omgang met gegevens als een kwaliteitskenmerk. De bescherming van uw persoonsgegevens staat bij ons voorop. Vanuit dat oogpunt letten onze ingenieurs er vanaf het begin van de ontwikkeling van nieuwe services en producten op dat deze worden vormgegeven conform de voorschriften voor gegevensbescherming en dat zij bovendien eenvoudig kunnen worden bediend. Voor een veilige behandeling van gegevens hebben we dan ook maatregelen en processen geïntroduceerd die al worden toegepast voordat de betreffende gegevens worden opgeslagen of verwerkt. Op deze wijze worden mogelijke risico's geminimaliseerd en kunnen we tegelijkertijd innovatieve services aanbieden die op gegevens zijn gebaseerd.

Transparantie

Mercedes me-gegevensbescherming

Transparantie

We zijn heel transparant over de doeleinden waarvoor we uw gegevens nodig hebben en hoe we deze verwerken. Voor ons hoort daar ook bij dat we onze systemen en processen zo inrichten en vormgeven dat zij eenvoudig kunnen worden bediend. Dat is bijvoorbeeld relevant wanneer u onze digitale services gebruikt, zoals Mercedes me connect.

Recht van verzet

Mercedes me-gegevensbescherming

Recht van verzet

Onze klanten zijn heer en meester over hun eigen gegevens. Dit betekent dat u zelf mag kiezen welke services u wilt benutten en of uw gegevens voor verdere verwerking mogen worden gebruikt. Via ons gegevensbeschermingscentrum kunt u ons of derden toestemming geven om uw gegevens wel of niet te mogen gebruiken. Tegelijkertijd is het volledig transparant welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt.

Innovatie

Mercedes me-gegevensbescherming

Innovatie

Gegevens spelen niet alleen nu maar ook in de toekomst een belangrijke rol bij Mercedes-Benz. Daarmee kunnen we innovatieve services (door)ontwikkelen en zodoende praktische meerwaarde creëren voor onze klanten. Met steeds verder uitgebreide aanbiedingen, nieuwe businessmodellen en innovatieve en duurzame producten begeleiden we u bij uw rit naar de toekomst van mobiliteit.