Dynamisch rijprofiel.

Dynamisch rijprofiel.

In de WLTP wordt een breder en dynamischer rijprofiel weergegeven, dat met betrekking tot verbruik en emissie, waarden geeft die reëel rijgedrag dichter benaderen dan de waarden die tot nu toe met de NEDC-cyclus werden behaald. Het reële verbruik van de auto's verandert niet, maar door de aangescherpte testcyclus vallen de gemeten verbruikswaarden hoger uit.


Hoewel met NEDC auto's van verschillende fabrikanten met elkaar kunnen worden vergeleken, wordt deze testprocedure inmiddels als verouderd beschouwd. Desalniettemin blijft het onderscheid bestaan tussen metingen die in het laboratorium en in het verkeer worden uitgevoerd. Bij de WLTP-testcyclus wordt echter rekening gehouden met veel meer factoren die invloed uitoefenen op het verbruik.
Een van de oorzaken van de hogere waarden is dat in de toekomst bij het meten van de CO₂-emissies van een auto ook rekening gehouden wordt met de opties van een testmodel. Het verschil in de toegenomen CO₂-waarden bij de WLTP ten opzichte van NEDC kan bij een afzonderlijke auto afwijken ten gevolge van technologie en uitrustingen.