De WLTP.

Realistischere verbruikswaarden voor meer transparantie.

De belangrijkste vernieuwingen


WLTP - de nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests.

Vanaf 1 september 2017 is met de WLTP een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissiewaarden ingevoerd, waarmee testresultaten worden geleverd die de realiteit dichter benaderen dan de tot nu toe gebruikte NEDC-testcyclus. Bij de nieuwe cyclus vallen de gemeten waarden in de regel hoger uit.

De belangrijkste vernieuwingen


WLTP - de nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests.

Vanaf 1 september 2017 is met de WLTP een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissiewaarden ingevoerd, waarmee testresultaten worden geleverd die de realiteit dichter benaderen dan de tot nu toe gebruikte NEDC-testcyclus. Bij de nieuwe cyclus vallen de gemeten waarden in de regel hoger uit.

De WLTP levert nauwkeurigere waarden.

De afbeelding toont de S-Klasse Limousine op de testbank. In drie verschillende rijcycli worden de verbruikswaarden voor het model gemeten.

De WLTP levert nauwkeurigere waarden.

Klanten profiteren van de WLTP omdat daarmee realistischer vergelijkingsmateriaal wordt geleverd voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende automodellen.

Klanten profiteren van de WLTP omdat daarmee realistischer vergelijkingsmateriaal wordt geleverd voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende automodellen.

Omdat bij de WLTP-testprocedure de individuele uitrusting van modellen wordt meegenomen, zijn de waarden nauwkeuriger dan bij NEDC. Daardoor zijn de WLTP-verbruikswaarden in de meeste gevallen hoger maar wel realistischer. Aan het dagelijks verbruik verandert echter niets. De vergelijkingen tussen afzonderlijke modellen en modellen van verschillende fabrikanten blijven bestaan. Mercedes-Benz ondersteunt zowel de nieuwe laboratoriumtest (WLTP) als de metingen die in het verkeer worden uitgevoerd (RDE).

Invoering WLTP


WLTP voor alle EU-lidstaten.

Invoering WLTP


WLTP voor alle EU-lidstaten.

De WLTP-testcyclus is bindend voor alle lidstaten van de EU. Andere staten gaan deze testcyclus op een later tijdstip invoeren.

De WLTP-verbruiks- en emissiecyclus geldt vanaf september 2017 voor alle voertuigen die opnieuw gecertificeerd moeten worden en vanaf september 2018 voor alle nieuwe voertuigen die op de markt worden gebracht. De WLTP-testcyclus is bindend voor alle lidstaten van de EU. Andere staten gaan deze testcyclus op een later tijdstip invoeren. Vanaf september 2017 is de WLTP-testcyclus (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) de opvolger van NEDC (New European Driving Cycle), waarmee voor meer transparantie wordt gezorgd.

  • Vanaf september 2017

   Vanaf september 2017

   Alle voertuigtypen (personenwagens) waarvan de emissie opnieuw gecertificeerd dient te worden, worden volgens de WLTP-cyclus getest. Parallel daaraan worden voor deze voertuigen eveneens de NEDC-verbruikswaarden vastgesteld en opgenomen in de juridisch vereiste opgave in verkoopliteratuur en alle verdere publicaties.

   Voor nieuwe modellen wordt bovendien tijdens een straattest, de zogenaamde Real Driving Emission Test (RDE), vastgesteld of de Euro 6-grenswaarden voor stikstofoxide en het aantal partikels niet worden overschreden, waarbij rekening wordt gehouden met conformiteitsfactoren.

  • Vanaf september 2018

   Vanaf september 2018

   Het complete modellenportfolio is gecertificeerd conform WLTP. De nieuwe WLTP-waarden worden voor elk model afzonderlijk berekend en in de verkoopliteratuur en verdere publicaties opgenomen. Voor modellen die worden uitgefaseerd, wordt het NEDC-verbruik aangegeven.

   Parallel aan de WLTP wordt voor alle nieuwe modellen bevestigd dat hierbij, in het kader van een RDE-test, de Euro 6-grenswaarden voor het aantal uitgestoten partikels niet wordt overschreden, waarbij rekening wordt gehouden met een conformiteitsfactor.

  • Vanaf september 2019

   Vanaf september 2019

   Voor alle nieuwe modellen wordt getest dat hierbij, in het kader van een RDE-test, de Euro 6-grenswaarden voor de uitstoot van stikstofoxide niet worden overschreden, waarbij rekening wordt gehouden met een conformiteitsfactor.

  • Eind 2020

   Eind 2020

   Tot eind 2020 worden voor alle modellen zowel WLTP- als NEDC-waarden vastgesteld. Deze waarden worden vanaf de betreffende voertuigcertificatie ook in de voertuigpapieren vermeld. Vanaf 2021 zijn de WLTP-meetwaarden de enige verbruiks- en emissiewaarden die voor alle personenwagens worden vermeld. Deze overschakeling geldt niet voor occasions. Hiervoor worden de gecertificeerde NEDC-waarden vermeld, voor zover zij voor 31 augustus 2017 op kenteken zijn gezet.

  FAQ


  Hebt u nog vragen?

  Vind de antwoorden op uw vragen over WLTP.

  FAQ


  Hebt u nog vragen?

  Vind de antwoorden op uw vragen over WLTP.

  Mercedes-Benz geeft antwoorden op uw vragen over WLTP: Wat gaat er veranderen, en wat betekent dat voor u als klant?
   • Wat is WLTP?

    Wat is WLTP?

    De afkorting WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure. Dit is een testcyclus waarbij de verbruiks- en emissiewaarden van een auto op een rollenbank worden gemeten. De WLTP wordt vanaf 1 september 2017 geleidelijk ingevoerd als vervanging van de NEDC-testcyclus. Vanwege het dynamische karakter van de WLTP geeft deze nieuwe testcyclus een realistischer beeld dan de vorige procedure.

    De WLTP kenmerkt zich door aanzienlijk hogere acceleraties en een dynamischer rijprofiel. De topsnelheid is verhoogd naar 131 km/h, terwijl de gemiddelde snelheid 47 km/h bedraagt.

    De rijtijd wordt met tien minuten verlengd, en het aandeel van op een rollenbank gesimuleerde ritten op een snelweg wordt ook hoger. Tegelijkertijd worden de tijden dat de auto stilstaat korter. Het gereden traject wordt verdubbeld naar 23 kilometer. De schakeltijden van de auto en de aandrijflijn worden van tevoren berekend.

    Alle opties die invloed uitoefenen op de dynamiek, rolweerstand of massa van de auto, worden meegenomen in de metingen. Het stroomverbruik van comfortfuncties draagt eveneens bij aan de verhoging van de CO2-waarde. Tijdens de eerste fase van de WLTP-testcyclus wordt uitsluitend een uitzondering gemaakt voor de airconditioning.

    Met de WLTP moet wereldwijd een bindende standaard worden ingevoerd. De EU-landen lopen daarbij voorop. Het gaat er hierbij om het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen van voertuigen van verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken. Daarnaast zorgt de standaard ervoor dat overheden kunnen toetsen of de uitstoot van koolwaterstof (HC), koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NOx) en partikels binnen de wettelijke grenzen blijft.

   • Wat is WLTC?

    Wat is WLTC?

    De rijcycli van WLTP heten WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Voor de verschillende voertuigtypen zijn in de WLTP drie rijcycli ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met de ratio van het voertuiggewicht en motorvermogen. Het overgrote deel van de in de EU toegelaten personenwagens met een ratio van het voertuiggewicht en motorvermogen van meer dan 34 kW/t (46 pk/t), worden ingedeeld in WLTC-klasse 3.

    De testcyclus voor voertuigen die in klasse 3 zijn ingedeeld, bestaat uit vier delen: Low, Medium, High, en Extra High. In deze delen wordt rijden in de stad, op provinciale wegen en snelwegen gesimuleerd.

   • Wat is NEDC?

    Wat is NEDC?

    NEDC (New European Driving Cycle) is de huidige testcyclus voor personenwagens. Deze eerste Europese testcyclus werd in 1970 van kracht, en had als doel om vergelijkbare en reproduceerbare waarden van auto's aan het publiek ter beschikking te stellen. In 1992 werd deze testcyclus uitgebreid met een rit in het stadsverkeer.

    De gemiddelde snelheid bij NEDC van 34 km/h was laag, net zoals de acceleratie en de topsnelheid van 120 km/h. De wijze waarop de verschillende, gemiddelde trajecten waren opgedeeld in de samenstelling van deze testcyclus voldoet niet meer.

    Ook werd het energieverbruik van extra uitrustingen en comfortfuncties zoals de airconditioning, radio of stoelverwarming niet meegenomen in de metingen. Daarnaast is er een aantal technologische parameters dat afwijkingen veroorzaakt. De start-stoptechnologie oefent bijvoorbeeld in NEDC grote invloed uit, omdat er in deze testcyclus veelvuldig wordt stilgestaan.

    Bij modellen met een handgeschakelde versnellingsbak wordt geen rekening gehouden met specifieke parameters voor het betreffende model met betrekking tot de schakelpunten. In vergelijking met reële rijomstandigheden kan dit tot grote afwijkingen in het verbruik leiden. Vanwege de technologische vorderingen is de NEDC-testcyclus niet meer van deze tijd en achterhaald.

   • Wat is RDE?

    Wat is RDE?

    RDE staat voor Real Driving Emissions en is een straattest waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen wordt gemeten. Hierbij worden onder reële omstandigheden emissies van voertuigen gemeten. Tot nu werden voor de typegoedkeuring uitlaatgassen uitsluitend op testbanken gemeten. Sinds maart 2016 kunnen emissies binnen een bepaald kader ook tijdens reële rijomstandigheden worden gemeten.

    Hierbij wordt de emissie van stikstofoxide (NOx) en koolstofmonoxide (CO) gemeten met behulp van PEMS-apparatuur (Portable Emissions Measurement System). De emissie van partikels wordt op een later tijdstip gemeten. Hierbij wordt geen gebruikgemaakt van een van tevoren vastgelegde cyclus, maar wordt gereden en gemeten in het dagelijks verkeer, conform de betreffende verkeersregelgeving. De betreffende voertuigen leggen in 90 tot 120 minuten op openbare wegen een traject af, dat steeds voor een derde plaatsvindt in stadsverkeer, op provinciale wegen en op snelwegen.

    Voor stadsverkeer wordt een gemiddelde snelheid aangehouden tussen 15 en 30 km/h, terwijl op de snelweg 90 km/h en minstens 110 km/h, maar niet sneller dan 145 km/h gereden mag worden. De buitentemperatuur bedraagt tussen de 0 en 30 °C. De airconditioning is ingeschakeld. De betreffende testrit mag maximaal 700 meter boven de zeespiegel worden uitgevoerd, met een maximaal hoogteverschil van 100 m.

    Vanaf september 2017 mag bij de RDE de uitstoot van schadelijke stoffen de door Euro 6 gestelde grenswaarden niet overschrijden. Dat geldt in eerste instantie voor typen die vanaf 1 september 2017 nieuw moeten worden gecertificeerd. Voor nieuwe typen is 1 september 2019 de uiterste datum.

    RDE-resultaten opvragen

    De RDE-resultaten van modellen van Mercedes-Benz, die zowel door Mercedes-Benz als fabrikant maar ook door onafhankelijke technische instanties kunnen zijn samengesteld, kunnen met behulp van een contactformulier worden opgevraagd, onder vermelding van de PEMS Test Family van het betreffende Mercedes-Benz model.

    Het PEMS Test Family-nummer is op de homepage van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) te vinden.

   • WLTP vs. NEDC: wat verandert er?

    WLTP vs. NEDC: wat verandert er?

    Een WLTP-rijcyclus duurt tien minuten langer dan een NEDC-rijcyclus en er wordt slechts 13 % van de tijd stilgestaan. De totale lengte van de cyclus bedraagt 23,5 kilometer. Dit is ruim dubbel de afstand van 11 kilometer van NEDC. Er gelden hogere gemiddelde snelheden, tot een topsnelheid van 131 km/h, er wordt harder opgetrokken en afgeremd en de voorschriften zijn strenger.

    Bovendien wordt niet langer alleen de standaarduitvoering van een model getest maar wordt er ook gebruikgemaakt van extra uitrustingen en opties. De schakeltijden van de auto en de aandrijflijn worden van tevoren berekend. Hiervan wordt vooral geprofiteerd door modellen die met een handgeschakelde versnellingsbak zijn uitgerust, omdat bij NEDC gebruikgemaakt werd van vaste schakelpunten.

   • Wat verandert er voor mij als klant?

    Wat verandert er voor mij als klant?

    De invoering van de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zorgt voor meer transparantie met betrekking tot het brandstofverbruik. Klanten profiteren van de WLTP omdat daarmee realistischer vergelijkingsmateriaal wordt geleverd voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende automodellen.

    Desalniettemin gaan de CO2- en verbruikswaarden veranderen door de gewijzigde randvoorwaarden. Een model dat technisch identiek is, heeft hogere CO2- en verbruikswaarden dan in NEDC (New European Driving Cycle). Dat kan onder andere worden toegeschreven aan het gebruik van opties tijdens de test en de aangescherpte randvoorwaarden in de nieuwe cyclus.

    Klanten kunnen in de toekomst de CO2-waarden van hun model nauwkeuriger bepalen aan de hand van de leverbare accessoires. Om voor duidelijkheid en de hoogst mogelijke transparantie te zorgen, gaat Mercedes-Benz de fasen van de invoering van de WLTP actief begeleiden en worden zowel dealers als klanten gericht geïnformeerd.

    Daarnaast wordt een nieuwe vorm aanduiding gehandhaafd voor modellen met de laagste tot de hoogste energiebehoefte. Numeriek wordt een schaal gehanteerd van 'WLTP Low' (minimale opties) tot 'WLTP High' (maximale opties).