Verkeersbordenassistent

De afbeelding toont een simulatie met een Mercedes-Benz en twee verkeersborden.
Opnieuw bekijken

Verkeersbordenassistent

De verkeersbordenassistent kan snelheidsbeperkingen en inrij- en inhaalverboden waarnemen. Het systeem kan eveneens waarnemen wanneer dergelijke beperkingen en verboden zijn opgeheven. Als tegen de aangegeven rijrichting wordt ingereden, wordt de bestuurder hiervan op de hoogte gebracht met zicht- en hoorbare waarschuwingssignalen.