Rijassistentie en veiligheid

Verkeersbordenassistent

Rijassistentie en veiligheid

Verkeersbordenassistent

Zorgt ervoor dat verkeersvoorschriften worden aangehouden.

De afbeelding toont de weergave van de verkeersbordenassistent in het combi-instrument van de Mercedes-Benz GLE Coupé.
Opnieuw bekijken
De afbeelding toont de weergave van de verkeersbordenassistent in de Mercedes-Benz GLE Coupé wanneer tegen de rijrichting wordt ingereden.
Opnieuw bekijken

Zorgt ervoor dat verkeersvoorschriften worden aangehouden.

De verkeersbordenassistent kan snelheidsbeperkingen en inrij- en inhaalverboden waarnemen. Het systeem kan eveneens waarnemen wanneer dergelijke beperkingen en verboden zijn opgeheven. In beide gevallen wordt de bestuurder hierop geattendeerd.

De verkeersbordenassistent kan snelheidsbeperkingen en inrij- en inhaalverboden waarnemen. Het systeem kan eveneens waarnemen wanneer dergelijke beperkingen en verboden zijn opgeheven. In beide gevallen wordt de bestuurder hierop geattendeerd.

Doordat de bestuurder op de verkeersvoorschriften wordt geattendeerd, wordt de veiligheid verhoogd. Dat geldt vooral voor lange, monotone trajecten waarop verschillende maximumsnelheden worden aangegeven, bij wegwerkzaamheden en in onbekende steden.

De verkeersbordenassistent en sommige functies daarvan zijn niet in alle landen beschikbaar. De functie met zicht- en hoorbare waarschuwingssignalen bij het tegen de rijrichting inrijden is vooralsnog alleen in Duitsland beschikbaar.