• PRE-SAFE® PLUS

  PRE-SAFE® PLUS

  De afbeelding toont de werking van het PRE-SAFE® PLUS-systeem in de E-Klasse Estate.
  Opnieuw bekijken

  PRE-SAFE® PLUS

  Het uitgebreide PRE-SAFE® PLUS kan bij een dreigende kop-staartbotsing bij stilstand preventieve maatregelen nemen om de inzittenden te beschermen. Het achteropkomend verkeer wordt dan gewaarschuwd en ook de remmen worden vastgezet.

  Alleen leverbaar als onderdeel van rijassistentiepakket of rijassistentiepakket plus.

 • Actieve remassistent met kruispuntfunctie

  Actieve remassistent met kruispuntfunctie

  De afbeelding toont de werking van de actieve remassistent met kruispuntfunctie van de E-Klasse Estate.
  Opnieuw bekijken

  Actieve remassistent met kruispuntfunctie

  Het systeem kan waarschuwen bij een dreigend ongeval, ondersteuning bieden bij een noodstop en in noodgevallen ook automatisch remmen. Bovendien herkent het systeem langzaamrijdende, stoppende of stilstaande voertuigen, overstekend verkeer op een kruispunt, voertuigen aan het einde van een file en voetgangers binnen het gevarengebied.

  Alleen leverbaar als onderdeel van rijassistentiepakket of rijassistentiepakket plus.

 • Actieve afstandsassistent DISTRONIC

  Actieve afstandsassistent DISTRONIC

  De afbeelding toont de werking van de actieve afstandsassistent DISTRONIC, waarmee een veilige afstand ten opzichte van voorliggers kan worden aangehouden.
  Opnieuw bekijken

  Actieve afstandsassistent DISTRONIC

  De actieve afstandsassistent DISTRONIC zorgt ervoor dat de bestuurder minder wordt belast op lange trajecten en bij langzaamrijdend verkeer. Daarvoor kunnen op het multifunctionele stuurwiel comfortabel de gewenste afstand en snelheid worden ingesteld.

 • Spoorassistentiepakket

  Spoorassistentiepakket

  De afbeelding toont de linker buitenspiegel met waarschuwingssymbool van de dodehoekassistent bij de E-Klasse Estate.

  Spoorassistentiepakket

  De dodehoek- en actieve spoorassistent kunnen de bestuurder met zicht- en hoorbare signalen waarschuwen voor voertuigen in de dode hoek en wanneer de rijstrook onbedoeld wordt verlaten. De actieve spoorassistent kan met remingrepen mogelijke botsingen voorkomen.

 • Head-up display

  Head-up display

  De afbeelding toont de geprojecteerde gegevens van het head-up display van de E-Klasse Estate vanuit het perspectief van de bestuurder.

  Head-up display

  Met het head-up display heeft de bestuurder altijd direct zicht op alle belangrijke informatie zonder van het verkeer te worden afgeleid. Hiermee wordt een virtueel beeld van circa 21 x 7 cm in het gezichtsveld van de bestuurder geprojecteerd, dat op zo'n twee meter voor hem boven de motorkap lijkt te zweven.

 • Verkeersbordenassistent

  Verkeersbordenassistent

  De afbeelding toont de werking van de verkeersbordenassistent, die snelheidsbeperkingen kan waarnemen en weergeven.

  Verkeersbordenassistent

  De verkeersbordenassistent kan snelheidsbeperkingen en inrij- en inhaalverboden waarnemen. Het systeem kan eveneens waarnemen wanneer dergelijke beperkingen en verboden zijn opgeheven. Als tegen de aangegeven rijrichting wordt ingereden, wordt de bestuurder hiervan op de hoogte gebracht met zicht- en hoorbare waarschuwingssignalen.

  Alleen leverbaar als pakketonderdeel in combinatie met COMAND Online.

  De verkeersbordenassistent en sommige functies daarvan zijn niet in alle landen beschikbaar. De functie met zicht- en hoorbare waarschuwingssignalen bij het tegen de rijrichting inrijden is vooralsnog alleen in Duitsland beschikbaar.

 • PRE-SAFE® Impulse Side

  PRE-SAFE® Impulse Side

  De afbeelding toont twee voertuigen die een kruispunt oversteken.
  Opnieuw bekijken

  PRE-SAFE® Impulse Side

  PRE-SAFE® Impulse Side is een uitbreiding op de passieve bescherming en bereidt de bestuurder en voorpassagier op een aanrijding van opzij voor. De dreiging van een aanrijding van opzij kan door het verder uitgebreide sensorsysteem worden waargenomen, waarna de positie van de passagiersstoel wordt verschoven om het letsel op risico te verminderen.

  Alleen leverbaar als onderdeel van rijassistentiepakket plus.

 • PRE-SAFE®-systeem

  PRE-SAFE®-systeem

  De afbeelding toont de werking van het PRE-SAFE®-systeem in de E-Klasse Estate.

  PRE-SAFE®-systeem

  Dit systeem kan mogelijk kritieke rijsituaties vroegtijdig waarnemen en bij een dreigend ongeval voorzorgsmaatregelen treffen om de inzittenden te beschermen. Naast het aantrekken van de gordelspanners en het uitvoeren van andere veiligheidsmaatregelen, is nu ook PRE-SAFE® Sound aan het systeem toegevoegd.