Informatie over rechtszaken betreffende Mercedes-Benz dieselauto's. 

Er bestaan momenteel in Nederland verschillende claimstichtingen die vorderingen hebben ingediend met betrekking tot Mercedes-Benz dieselauto's. Claimstichtingen benaderen Mercedes-Benz klanten online om zich aan te sluiten bij dergelijke initiatieven. 

Ons standpunt over deze procedure is duidelijk: wij beschouwen de vorderingen als ongegrond en zullen ons er krachtig tegen verweren. Wij verwijzen in dit kader naar beslissingen van de Duitse rechtbanken, die overweldigend in het voordeel van Mercedes-Benz hebben geoordeeld. 

Voor ons is ook bij dit onderwerp persoonlijk contact met u belangrijk.

Mercedes-Benz

Voor ons is ook bij dit onderwerp persoonlijk contact met u belangrijk.

Indien u vragen heeft, kunt u altijd  contact opnemen met het Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC) op het servicenummer +31 20 72 19 370  of via diesel.nld@cac.mercedes-benz.com.

Komt mijn auto in aanmerking voor een software-update?

Dieseltank

Komt mijn auto in aanmerking voor een software-update?

Ja, indien voor uw auto nieuwe software is ontwikkeld, kunt u deze software-update kosteloos laten uitvoeren en implementeren bij onze erkende Mercedes-Benz servicepunten. 

Thema's


Actuele informatie over de dieselmotor.

Wij zijn ervan overtuigd dat de dieselmotor - niet in de laatste plaats vanwege de lage CO₂-uitstoot - ook in de toekomst een integraal onderdeel van diverse krachtbronnen zal blijven.  Het is dan ook logischer om de diesel te verbeteren in plaats van hem te verbieden.

Thema's


Actuele informatie over de dieselmotor.

Wij zijn ervan overtuigd dat de dieselmotor - niet in de laatste plaats vanwege de lage CO₂-uitstoot - ook in de toekomst een integraal onderdeel van diverse krachtbronnen zal blijven.  Het is dan ook logischer om de diesel te verbeteren in plaats van hem te verbieden.

  Dieseldebat.

  Das BIld zeigt ein glückliches Pärchen im Auot

  Vragen als: ‘waarom we in de toekomst verschillende aandrijftechnieken nodig hebben', ‘welke rol moderne dieselmotoren hierin spelen’ en ‘waarom wij vertrouwen op innovaties in plaats van verboden’ worden nog vaak gesteld. Er bestaat nog steeds discussie in de media en de samenleving over dieseltechnologie en rijverboden. Als autofabrikant zijn wij uiteraard verantwoordelijk voor het vinden van een evenwicht tussen individuele mobiliteit, klimaatbescherming en het tegengaan van luchtvervuiling.

  Tien feiten... 

  Das Bild zeigt einen technischen Kreislauf von Emissionen

  Tien feiten over dieselmotoren, emissies en de mobiliteit van de toekomst. Vooral in Duitsland is de auto-industrie meer dan ooit middelpunt van het publieke debat. Het vertrouwen in het vermogen van de branche om te innoveren en de toekomstbestendigheid van de branche is verloren gegaan. Daarom maken we van de mogelijkheid gebruik om tien punten uit het actuele debat te bespreken en daarin stelling te nemen.

  WLTP. De nieuwe testmethode voor de rijcyclus. 

  Auf dem Bild ist ein Mercedes-Benz in der Werkstatt zu sehen

  De nieuwe Mercedes-Benz CLS werd in december 2017 gepresenteerd op de autobeurs van LA: de eerste reeks van Daimler die volgens plan conform de Euro 6d-TEMP en daarmee volgens de “WLTP” (Worldwide Harmonize Light Vehicles Test Procedure) is goedgekeurd. Reden genoeg om het onderwerp type-goedkeuring in meer detail te bestuderen.

  Kom nu meer te weten bij uw Mercedes-Benz dealer.

  Mercedes-Benz Händlersuche

  Uw Mercedes-Benz dealer.