Vragen en antwoorden.

Algemene vragen.

Vragen en antwoorden.

Algemene vragen.

  De Mercedes me Adapter bestaat uit hardware en software. De hardware, de Mercedes me Adapter zelf, wordt in de diagnoseaansluiting (de zogeheten OBD2-bus) van het voertuig aangebracht en vervolgens met Bluetooth® aan de smartphone gekoppeld. Op deze wijze kunnen allerlei gegevens uit de auto worden uitgelezen. Met behulp van de Mercedes me Adapter-app kunnen op basis van de uitgelezen gegevens vervolgens verschillende veiligheids-, service- en mobiliteitsfuncties worden gebruikt.

  U kunt de app gratis vanuit de Apple App Store en Google Play downloaden.

  Het gebruik van de Mercedes me Adapter is gratis. Bij oproepen vanuit de app gelden de gebruikelijke voorwaarden voor telefoongesprekken in het vaste of mobiele netwerk. Afhankelijk van uw mobiele telefoonabonnement kunnen kosten voor het downloaden en voor het verzenden van gegevens in rekening worden gebracht.

  Met de compatibiliteitscheck kunt u controleren of uw model geschikt is voor montage achteraf.

  De Mercedes me Adapter is in de volgende landen verkrijgbaar:

  België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland

  Dit zijn de vereisten voor het gebruik van de Mercedes me Adapter:

  • Smartphone (iPhone of Android-smartphone)
  • Mercedes-Benz uit een van de compatibele modelseries
  • Mercedes me Adapter-app (gratis te downloaden vanuit Apple App Store of Google Play)
  • Mercedes me-gebruikersaccount (registratie op www.mercedes.me) en instemming met de gebruiksvoorwaarden
  • Mercedes me Adapter (exclusief verkrijgbaar bij uw Mercedes-Benz dealer)
  • Activering van de Mercedes me Adapter-services door de Mercedes-Benz dealer na persoonlijk overleggen van geldig identiteitsbewijs en kentekenbewijs.

  De volgende gegevens worden naar de systemen van Daimler AG verzonden: voertuigidentificatienummer, kilometerstand, brandstofpeil, resterende tijd/kilometers, werkplaats-/servicecode, status contactslot, eventueel versienummer regeleenheid. Deze gegevens moeten worden verzonden om u of uw medegebruikers van de actuele voertuigstatus op de hoogte te houden en passende onderhoudsoffertes aan u te kunnen uitbrengen. Daimler AG stelt geen mobiliteitsprofielen op basis van deze gegevens op. Locatiegegevens (indien beschikbaar) worden alleen verzonden als u bij een ongeval of pech onderweg contact met de klantenservice opneemt. Persoonlijke gegevens als de ritten- of tankbeurtenlijst worden uitsluitend op uw smartphone opgeslagen en niet naar de Daimler systemen doorgestuurd.

  De gegevens die door middel van de Mercedes me Adapter voor uw auto worden uitgelezen of door u opgeslagen informatie worden niet met de Mercedes me-portal gesynchroniseerd. De gegevens kunt u in de Mercedes me Adapter-app bekijken.

  Eén Mercedes me Adapter kan in meerdere voertuigen worden gebruikt. Hiervoor moet uw Mercedes-Benz dealer wel het voertuig aan uw Mercedes me-account hebben gekoppeld. Nadat de adapter in een ander voertuig is geplaatst, moet deze opnieuw in gebruik worden genomen.

  Ja. U kunt uw Mercedes me-gebruikersaccount voor de Mercedes me Adapter gebruiken.

  Bij de ontwikkeling van al onze connectiviteitsservices heeft de bescherming van gegevens altijd hoog in het vaandel gestaan. Bij onze systemen en services is dan ook vanaf het begin rekening gehouden met gegevensbescherming.

  De auto van de toekomst wordt steeds digitaler. Dat houdt in dat een auto niet alleen bedrijfszeker en verkeersveilig moet zijn, maar dat ook de veiligheid van gegevens gewaarborgd moet zijn.

  Daimler AG stelt geen mobiliteitsprofielen op bij Mercedes me-services. Met betrekking tot gegevensbescherming houden we ons aan alle wetgeving. Eventuele toegang tot gegevens door overheidsinstellingen is alleen binnen de wettelijke mogelijkheden toegestaan.

  Daarnaast is bij Daimler de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd in een 'Concernrichtlijn voor de bescherming van gegevens van klanten en partners'. Deze richtlijn is gebaseerd op wereldwijd geaccepteerde basisprincipes en waarborgt een uniforme en algemeen geldende standaard voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens.

  In het kader van Mercedes me-services worden persoonsgegevens vastgelegd en gegenereerd. Een en ander wordt uitgevoerd aan de hand van de vastgelegde bepalingen in contractuele overeenkomsten of met instemming van de klant. De vastgelegde gegevens wordt versleuteld opgeslagen. Bovendien kan de klant zijn Mercedes me Adapter-services op elk gewenst moment deactiveren.

  We passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om de gegevens van gebruikers te beschermen tegen manipulatie, verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. De veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

  De Mercedes me Adapter is een door Daimler AG onder andere in crashtests en op elektromagnetische compatibiliteit getest accessoireonderdeel en als zodanig goedgekeurd. Ten opzichte van producten van derden biedt de adapter u optimale veiligheid. Hierdoor loopt u door het gebruik van de adapter geen risico op beschadiging van uw auto of verlies van garantie.
  Met de Mercedes me Adapter kunnen vele modelseries vanaf 2002 op de 'connected' wereld van Mercedes me worden aangesloten. Met de Mercedes me Adapter is dit nu ook mogelijk voor auto's die nog niet over connectiviteit beschikken.
  U ontvangt de Mercedes me Adapter exclusief bij uw Mercedes-Benz dealer. De bijbehorende app kunt u gratis vanuit de Apple App Store en Google Play downloaden. Bovendien worden de functies en services van de adapter voortdurend uitgebreid en verder afgestemd op wat een moderne, 'connected' rijervaring allemaal met zich meebrengt.

Vragen over de Mercedes me Adapter-app.

Vragen over de Mercedes me Adapter-app.

  U kunt de app gratis vanuit de Apple App Store en Google Play downloaden.

  De app is voor de volgende smartphones beschikbaar:

  • Apple: iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus; besturingssysteem vanaf versie iOS 8.4
  • Android: besturingssysteem vanaf versie 4.4.2

  Smartphones met root-toegang of jailbreak worden om veiligheidsredenen niet ondersteund.

  Nadat de Mercedes me Adapter-app is geïnstalleerd, kunt u meteen in beperkte mate een paar functies gebruiken. Voor het gebruik van de volledige functionaliteit van de app dient u over een adapter te beschikken en deze te activeren. Neem hiervoor contact met uw deelnemende Mercedes-Benz dealer op.

  Telkens wanneer een rit wordt afgesloten, wordt een datapakket naar de systemen van Daimler AG verzonden. De gegevens nemen heel weinig ruimte in beslag, in totaal niet meer een paar MB per maand.

  Controleer allereerst dat de Bluetooth®-koppeling met de Mercedes me Adapter is geslaagd en uw smartphone inderdaad met de adapter MB-xxxx is verbonden. Hiervoor moet de Bluetooth®-functie van uw smartphone zijn ingeschakeld. De Mercedes me Adapter moet zich binnen bereik bevinden. Daarnaast is voor de ingebruikname een internetverbinding vereist. Als u desondanks de app nog altijd niet kunt starten, verzoeken we u contact met de klantenservice op te nemen.

  Als de Mercedes me Adapter verwijderd is geweest, moet de ingebruikname opnieuw worden uitgevoerd. Als u de app verwijderd hebt of deze nu op een andere smartphone gebruikt, moet de ingebruikname ook opnieuw worden uitgevoerd.

  Als een of meerdere ritten niet kunnen worden samengevoegd, kan dit komen doordat de ritten niet onmiddellijk op elkaar aansluiten. Alleen wanneer de totaalkilometerstand aan het einde van een geregistreerde rit overeenkomt met de totaalkilometerstand aan het begin van de daaropvolgende rit, kunnen deze ritten worden samengevoegd. Daarnaast kunnen privéritten niet met zakelijke ritten worden gecombineerd.

  Nee. Samengevoegde ritten kunnen niet meer in de afzonderlijke ritten worden opgedeeld.

  De rittenlijst die bij de functie 'Mijn ritten' als csv-bestand kan worden geëxporteerd, is niet noodzakelijkerwijs compleet en vormt derhalve geen rechtsgeldig rittenboek. De tabel kan echter wel als basis van een rittenboek dienen.

  Controleer eerst de instellingen van de app. Hier kunt u aangeven of en voor welke functies de app uw locatie mag bepalen. Voor de functies 'Parkeren en terugvinden', 'Tanken' en 'Mijn ritten' moet het vastleggen van de locatie zijn ingeschakeld. Daarnaast kan de locatiebepaling op uw smartphone in zijn geheel of alleen voor deze app gedeactiveerd zijn.

  Gegevens kunnen ook ontbreken doordat u zich aan het begin of einde van een rit bevond op een plaats waar de locatie niet kon worden bepaald, zoals een ondergrondse parkeergarage.

  Als het voertuig wordt verplaatst zonder dat de Mercedes me Adapter is geplaatst of zonder dat er verbinding met de smartphone bestaat, bijvoorbeeld omdat Bluetooth® gedeactiveerd is, worden er geen ritten geregistreerd. Daardoor kunnen er ritten in de lijst ontbreken.

  Zodra het brandstofpeil van uw auto de reserve heeft bereikt, kan het peil niet meer exact worden vastgesteld. Daarom moet u in een dergelijk geval handmatig opgeven hoeveel brandstof u hebt getankt.

  Bij tankbeurten waarvan de gegevens handmatig worden ingevoerd, wordt de opgegeven locatie niet op de kaart weergegeven, omdat in het locatieveld niet alleen adressen kunnen ingevoerd. U kunt hier bijvoorbeeld ook iets invullen als 'op weg naar mijn werk'.

  De Mercedes me Adapter-app is de enige app die met de Mercedes me Adapter kan worden gebruikt. Bij andere Mercedes me-apps gaat het om voertuigen die al over connectiviteit beschikken. Deze apps zijn niet compatibel met de adapter. De functionaliteit van de apps komt goeddeels overeen (bijvoorbeeld met betrekking tot de weergave van voertuiggegevens of het terugvinden van de geparkeerde auto), maar de Mercedes me Adapter-app bevat bovendien de functies 'Mijn ritten' (automatische rittenlijst) en 'Tanken' (automatische tankbeurtenlijst). Een aantal functies van andere Mercedes me-apps, zoals het open en sluiten van portieren met behulp van de app, is niet in de Mercedes me Adapter-app beschikbaar. In het algemeen bestaat het verschil tussen de Mercedes me Adapter en Mercedes me connect-voertuigen erin dat de adapter via Bluetooth® met de smartphone communiceert en niet van een eigen simkaart gebruikmaakt. Als de motor van de auto is afgezet, is de adapter niet actief en zijn remote-services als het openen en sluiten van de portieren of het programmeren van de voorverwarmingsinstallatie niet beschikbaar.

  Bij reizen in het buitenland kan de volledige functionaliteit van de app worden gebruik als de roaming-functie voor gegevens is ingeschakeld. Dit houdt in dat de gebruikelijke roaming-kosten voor gegevens in rekening kunnen worden gebracht. De adapter zelf kan echter ook zonder internetverbinding worden gebruikt. Hierbij kan de functionaliteit enigszins beperkt zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld gps-coördinaten niet in adresgegevens worden omgezet.

  Bij iPhones wordt dit bericht weergegeven telkens wanneer een Bluetooth-apparaat met de smartphone wil communiceren (een uitzondering hierop wordt gevormd door handsfreesystemen). Als de app al op de telefoon actief is (op de voor- of achtergrond), wordt door de adapter ook een verbinding tot stand gebracht als het bericht niet wordt bevestigd. Als de app eerder actief was maar is afgesloten (bijvoorbeeld door deze weg te vegen) of de telefoon opnieuw is opgestart, moet deze communicatievraag worden bevestigd, zodat de app kan worden aangeroepen en de communicatie met de adapter kan worden opgebouwd. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de ritten regelmatig worden geregistreerd.

  Met behulp van Adobe Marketing Cloud analyseren we gebruiksgegevens van de app om voorkeuren te kunnen identificeren en de app verder te kunnen ontwikkelen. Zo kan de app gerichter op de wensen en eisen van de gebruiker worden afgestemd en kan de informatie worden verbeterd. Als u niet wilt dat informatie over het gebruik van de app wordt opgeslagen en geanalyseerd, kunt u de functie op elk gewenst moment deactiveren bij App-instellingen > Gebruiksgegevens vastleggen. Hier kan de functie ook weer worden geactiveerd.

Vragen over de Mercedes me Adapter.

Vragen over de Mercedes me Adapter.

Vragen over het medegebruik van de Mercedes me Adapter.

Vragen over het medegebruik van de Mercedes me Adapter.

  Als hoofdgebruiker van een auto met de Mercedes me Adapter kunt u iemand anders uitnodigen medegebruiker van de auto te worden.

  Ga naar de Mercedes me-portal, klik op 'Uw voertuigen' en selecteer het betreffende voertuig. Klik vervolgens in het gedeelte 'Mercedes me connect' op 'Medegebruikers beheren'. Met behulp van de functie 'Medegebruiker uitnodigen' kunt u een uitnodiging versturen door een e-mailadres in te voeren. U en de door u uitgenodigde persoon worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De uitgenodigde medegebruiker kan de uitnodiging accepteren door op de bijbehorende link in de e-mail te klikken.

  Vervolgens moet de medegebruiker met zijn smartphone de adapter opnieuw in gebruik nemen. Hiervoor moet de adapter worden verwijderd en opnieuw worden geplaatst. Daarna kan de adapter met behulp van de functie 'Nieuw voertuig toevoegen' in de Mercedes me Adapter-app worden geactiveerd.

  Als de medegebruiker deze stappen heeft doorlopen, kan deze ook in uw auto met de Mercedes me Adapter werken.

  Alleen de hoofdgebruiker kan medegebruikers uitnodigen.

  De hoofdgebruiker moet de medegebruiker uitnodigen. De uitgenodigde medegebruiker moet de uitnodiging met behulp van de link in de e-mail accepteren. Daarnaast moet de medegebruiker over een Mercedes me-gebruikersaccount beschikken en de Mercedes me Adapter-app vanuit de Apple App Store of Google Play downloaden. Eén Mercedes me Adapter per voertuig is voldoende voor meerdere gebruikers.

  De medegebruiker moet de adapter ook in gebruik nemen om ermee te kunnen werken. Hiervoor moet de Mercedes me Adapter worden verwijderd en teruggeplaatst, zodat de smartphone van de medegebruiker en de adapter kunnen worden gekoppeld. Vervolgens kan de auto bij 'Nieuw voertuig toevoegen' in de app worden toegevoegd.

  Een medegebruiker kan van de volledige functionaliteit van de Mercedes me Adapter-app gebruikmaken. Zijn persoonsgegevens (bijvoorbeeld zijn rittenlijst) worden uitsluitend op zijn smartphone opgeslagen en kunnen niet worden overgedragen. Onderhoudsoffertes worden uitsluitend naar de hoofdgebruiker verzonden. Het is ook uitsluitend aan de hoofdgebruiker voorbehouden om andere medegebruikers uit te nodigen en de service te activeren of deactiveren.

  Aan het einde van een rit worden de voertuigwaarden die op de pagina 'Mijn voertuig' worden weergegeven, in het backend opgeslagen en tussen de gebruikers uitgewisseld.

  De gegevens uit 'Parkeren en terugvinden', 'Tanken' en 'Mijn ritten' worden niet gesynchroniseerd. Met name de verkregen locatiegegevens zijn alleen lokaal opgeslagen op de smartphone waarop ze zijn vastgelegd.

Veilgheidsinstructies.

Veilgheidsinstructies.

  Wanneer de Mercedes me Adapter in de diagnoseaansluiting wordt geplaatst, is het volgende gewaarborgd:

  • de werking van de systemen in de auto wordt op geen enkele wijze aangetast,
  • de startaccu kan niet worden ontladen,
  • er worden geen emissiecontrolegegevens gereset.

  De Mercedes me Adapter mag uitsluitend in door Mercedes-Benz goedgekeurde modellen met de daarvoor geschikte smartphones en besturingssystemen worden gebruikt. Welke dit zijn, vindt u bij 'Vereisten en beschikbaarheid van de services'.)

  De Mercedes me Adapter is specifiek ontwikkeld voor de desbetreffende diagnoseaansluiting en mag niet daaruit worden verwijderd.

  Houd rekening met de in uw land geldende wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van een smartphone onderweg in de auto.

  Modificeren of wijzigen van de Mercedes me Adapter tast niet alleen de veilige werking van het product aan, maar kan ook gevolgen voor uw auto opleveren. Let op: risico op lichamelijk letsel!

  Open nooit zelf de Mercedes me Adapter. Voer nooit zelf reparaties aan de adapter uit!

  Ga zorgvuldig met de Mercedes me Adapter om. De adapter kan door stoten, schokken of een val vanaf geringe hoogte worden beschadigd.

  Zorg ervoor dat de Mercedes me Adapter niet wordt blootgesteld aan vocht of extreme hitte.

  Dompel de Mercedes me Adapter nooit onder in water of een andere vloeistof. Maak voor reiniging uitsluitend gebruik van een licht met water bevochtigde doek. Maak voor het reinigen in geen geval gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen (azijn/citroenreiniger, schuurmiddel, ontkalkingsmiddel, nagellakverwijderaar, allesreiniger, neutraalreiniger, spiritus, oliehoudende natuurreiniger en vergelijkbare middelen) of ruwe borstels of sponzen en dergelijke.

  Berg de Mercedes me Adapter en bijbehorende accessoires buiten het bereik van kinderen op. Neem direct contact op met een arts als kleine onderdelen zijn ingeslikt. Er bestaat risico op lichamelijk letsel of zelfs levensgevaar!

  Als de smartphone bovenmatig opwarmt, dient u meteen de werking te controleren. Als zich problemen met uw smartphone blijven voordoen, moet u de app afsluiten en contact met de producent van uw smartphone opnemen.

  Zorg ervoor dat uw smartphone veilig is geplaatst of bevestigd voordat u gaat rijden. Houd er hierbij mee rekening dat bij een plotselinge vertraging (remactiviteit) niet goed bevestigde voorwerpen als smartphones een aanzienlijk risico op lichamelijk letsel voor inzittenden of andere verkeersdeelnemers of materiële schade met zich kunnen meebrengen.

  Personen met een hoortoestel of andere apparaten met de aanduiding BAHA® ('Bone Anchored Hearing Aid'), een 'gedeeltelijk geïmplanteerd' of 'volledig geïmplanteerd' hoortoestel kunnen storend geruis ervaren. Neem contact op met de producent van uw gehoorapparatuur voor alternatieve oplossingen.

  Personen met medische hulpmiddelen als een pacemaker of een defribillator dienen zich er terdege van bewust te zijn dat bij het gebruik van de Mercedes me Adapter een radioverbinding wordt opgebouwd tussen de smartphone en de adapter. De elektromagnetische straling kan de werking van dergelijke apparatuur aantasten. Er bestaat levensgevaar! Voordat u de Mercedes me Adapter gaat gebruiken, dient u contact op te nemen met een arts of de producent van het medische hulpmiddel voor informatie over de mogelijke gevolgen van de elektromagnetische straling van de Mercedes me Adapter.

  Op tankstations geldt een verbod op het gebruik van mobiele telefoons vanwege explosiegevaar. Wanneer de accu uit een gevallen mobiele telefoon loskomt, kunnen mogelijk vonken ontstaan die de benzinedamp ontsteken. Het is verboden de Mercedes me Adapter bij tankstations te verwijderen of gebruiken.

  Voer op de Mercedes me Adapter en de app geen re-engineering, logging, decompiling of andere manipulatie van de softwarecode uit. Risico op lichamelijk letsel!

  Smartphones waarop jailbreak (ongeautoriseerde verwijdering van de beperkingen die door de producent zijn opgelegd met betrekking tot het gebruik van de smartphone) is uitgevoerd, worden niet ondersteund en kunnen niet met de Mercedes me Adapter worden gebruikt.

  Technische wijzigingen, fouten en afwijkingen voorbehouden.

Vrije en opensourcesoftware.

Vrije en opensourcesoftware.

  1. AES256 Byte-oriented AES-256 implementation. All lookup tables replaced with 'on the fly' calculations. Copyright © 2007-2011 Ilya O. Levin, http://www.literatecode.com Overige bijdragen: Hal Finney Hierbij wordt toestemming verleend om deze software voor elk gewenst doel met of zonder vergoeding te gebruiken, kopiëren en distribueren, mits bovenstaande kennisgeving aangaande het auteursrecht en deze toestemming in alle exemplaren worden opgenomen. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'AS IS' EN DE AUTEUR WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE AF, MET INBEGRIP VAN ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID. DE AUTEUR IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF OPBRENGSTEN OP BASIS VAN EEN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DEZE SOFTWARE.
  2. Base64 Copyright © Trantor Standard Systems Inc., 2001 De MIT-licentie Hierbij wordt, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn, toestemming verleend aan iedere persoon die een exemplaar van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') heeft verkregen om zonder beperking met de Software te werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten om exemplaren van de software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, te verspreiden, in sublicentie te verstrekken en/of te verkopen en om personen aan wie de software is verstrekt toe te staan dit te doen, waarbij de volgende voorwaarden in acht dienen te worden genomen: Bovenstaande kennisgeving aangaande het auteursrecht en deze toestemming dienen te worden opgenomen in alle exemplaren of substantiële exemplaren van de Software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'AS IS', ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS OF SCHADEVERGOEDING OF OP ENIGE ANDERE WIJZE AANSPRAKELIJK, OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.
  3. CPU-test voor PIC 33FJ128GP804 VAN Microchip Copyright © 2011 Microchip Technology Inc. en Microchip Technology (Barbados) II Inc. Alle rechten voorbehouden. Microchip Technology Inc. Softwarelicentieovereenkomst MICROCHIP IS BEREID DEZE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE AAN U IN LICENTIE TE GEVEN MITS U MET ELKE VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT. U GAAT AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE DOOR TE KLIKKEN OP 'AKKOORD' EN VERVOLGENS DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN EN INSTALLEREN. ALS U NIET MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE AKKOORD GAAT, KLIKT U OP 'NIET AKKOORD' EN DOWNLOADT EN INSTALLEERT U DE SOFTWARE NIET. NIET-EXCLUSIEVE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST Deze niet-exclusieve softwarelicentieovereenkomst ('Overeenkomst') vormt een contract met u, uw erfgenamen, uw opvolgers en uw rechtverkrijgers ('Licentiehouder') en Microchip Technology Incorporated, een in Delaware, VS, ingeschreven onderneming met als hoofdvestiging 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199, VS, en diens dochteronderneming Microchip Technology (Barbados) II Incorporated (gezamenlijk, 'Microchip') voor de meegeleverde software met inbegrip van, maar niet beperkt tot, '16-bit CPU Self-Test Library', en/of pc-programma's en updates daarvan (gezamenlijk, de 'Software'), en meegeleverde documentatie, met inbegrip van afbeeldingen en alle andere grafische resources, zoals deze zijn verstrekt door Microchip ('Documentatie').

  1. Definities. De volgende termen met een beginhoofdletter worden in deze Overeenkomst in de hieronder vermelde betekenissen gebruikt:

  • a. 'Microchip-producten' betekent Microchip digital signal controllers.
  • b. 'Licentiehouderproducten' betekent producten van de Licentiehouder waarvoor gebruik wordt gemaakt van Microchip-producten of waarvan Microchip-producten deel uitmaken.
  • c. 'Objectcode' betekent de computerprogrammacode van de Software in binaire vorm (met inbegrip van eventuele bijbehorende documentatie), met foutcorrecties, verbeteringen, aanpassingen en updates.
  • d. 'Broncode' betekent de computerprogrammacode van de Software die kan worden afgedrukt of weergeven in voor mensen leesbare vorm (met inbegrip van eventuele opmerkingen van programmeurs en bijbehorende documentatie), met foutcorrecties, verbeteringen, aanpassingen en updates.
  • e. 'Derden' betekent agenten, vertegenwoordigers, consultants, opdrachtgevers, klanten of producenten onder contract van de Licentiehouder.
  • f. 'Producten van derden' betekent producten van Derden waarvoor gebruik wordt gemaakt van Microchip-producten of waarvan Microchip-producten deel uitmaken.

  2. Licentieverlening voor Software. Binnen de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Microchip uitsluitend aan de Licentiehouder een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om: a. de Software te gebruiken in samenhang met Licentiehouderproducten of Producten van derden; b. indien Broncode is verstrekt, de Software aan te passen, mits geen onderdelen van vrije software en opensourcesoftware (zoals gedefinieerd in Sectie 5 hieronder) in dergelijke software worden opgenomen op een wijze die het recht aantast van Microchip de Software te distribueren binnen de hier aangegeven beperkingen en mits de Licentiehouder op ondubbelzinnige wijze Derden van dergelijke aanpassingen op de hoogte stelt; c. de Software naar Derden te distribueren voor gebruik in Producten van derden zolang de betreffende Derden er (schriftelijk of door voor akkoord te klikken) mee instemmen zich aan deze Overeenkomst te houden; en d. Derden een sublicentie voor het gebruik van de Software te verstrekken zolang de betreffende Derden er (schriftelijk of door voor akkoord te klikken) mee instemmen zich aan deze Overeenkomst te houden.

  3. Licentieverlening voor Documentatie. Microchip verleent uitsluitend aan de Licentiehouder een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de Documentatie te gebruiken ter ondersteuning van het de voor Licentiehouder geoorloofde gebruik van de Software

  4. Vereisten van Derden. De Licentiehouder erkent dat het de verantwoordelijkheid van de Licentiehouder is zich te houden aan de licentievoorwaarden of vereisten van Derden die van toepassing zijn op het gebruik van de software, specificaties, systemen of hulpmiddelen van dergelijke Derden. Microchip is op geen enkele wijze verantwoordelijk en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld indien de Licentiehouder zich niet aan dergelijke van toepassing zijnde voorwaarden of vereisten houdt.

  5. Onderdelen van opensourcesoftware. Onverminderd de licentieverlening in Sectie 1 hierboven bevestigt de Licentiehouder bovendien dat bepaalde onderdelen van de Software kunnen vallen onder licenties voor 'opensourcesoftware' ('Onderdelen van opensourcesoftware'). 'Onderdelen van opensourcesoftware' betekent enige softwarelicentie die als opensourcelicentie is goedgekeurd door de Open Source Initiative of enige inhoudelijk vergelijkbare licentie met inbegrip van, zonder beperking, enige licentie die, als voorwaarde voor de distributie van de software die onder deze licentie in licentie is gegeven, vereist dat de distributeur de software in broncodevorm beschikbaar maakt. Voor zover vereist door de licenties met betrekking tot Onderdelen van opensourcesoftware, gelden de voorwaarden van dergelijke licenties in plaats van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Voor zover de voorwaarden van de op Onderdelen van opensourcesoftware van toepassing zijnde licenties enige in deze Overeenkomst vervatte beperkingen verbieden met betrekking tot dergelijke Onderdelen van opensourcesoftware, gelden deze beperkingen niet voor dergelijke Onderdelen van opensourcesoftware.

  6. Verplichtingen licentiehouder. De licentiehouder mag niet: (i) zich inlaten met ongeoorloofd gebruik, aanpassing, openbaarmaking of distributie van Software of Documentatie of afleidingen daarvan; (ii) de Software, Documentatie of afleidingen daarvan geheel of gedeeltelijk gebruiken, behalve in combinatie met Microchip-producten of Producten van derden; of (iii) de Software of enig deel daarvan onderwerpen aan reverse-engineering (door deze te disassembleren, te decompileren of anderszins). De Licentiehouder mag niet enige, in enig deel van de Software of Documentatie aangebrachte kennisgeving van Microchip met betrekking tot copyright of andere eigendomsrechten verwijderen. De Licentiehouder dient Microchip en diens dochterondernemingen te beschermen tegen en te vrijwaren van enige en alle claims, kosten, schadevergoedingen, onkosten (met inbegrip van redelijke advocaatskosten), aansprakelijkheden en verliezen, met inbegrip van, zonder beperking, claims met betrekking tot productaansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met: (i) het gebruik, de aanpassing, de openbaarmaking of de distributie van de Software, de Documentatie of hiermee in verband staande intellectuele eigendomsrechten; (ii) het gebruik, de verkoop en de distributie van Licentiehouderproducten of Producten van derden; en (iii) inbreuk op deze Overeenkomst.

  7. Vertrouwelijkheid. De Licentiehouder stemt ermee in dat de Software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Broncode, Objectcode en bibliotheekbestanden) en afleidingen daarvan, Documentatie en onderliggende uitvindingen, algoritmen, kennis en ideeën met betrekking tot de Software en de Documentatie informatie vormt die eigendom is van Microchip en diens licentiegevers ('Bedrijfseigen informatie'). Met uitzondering van waarvoor hier uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming is verleend, dient de Licentiehouder alle Bedrijfseigen informatie als vertrouwelijk te beschouwen en deze niet te gebruiken of openbaar te maken en zijn werknemers en eventuele Derden evenzo hiertoe schriftelijk te verplichten. Bedrijfseigen informatie omvat niet informatie die: (i) zich in het publieke domein bevindt of daarin terechtkomt zonder dat inbreuk op deze Overeenkomst wordt gemaakt en buiten de schuld van de ontvangende partij; (ii) in wettelijk bezit van de ontvangende partij was alvorens deze te ontvangen; (iii) door de ontvangende partij aantoonbaar onafhankelijk en zonder gebruikmaking van de Bedrijfseigen informatie van de openbaarmakende partij is ontwikkeld; of (iv) de ontvangende partij van een derde ontvangt zonder beperking op de openbaarmaking. Als de Licentiehouder krachtens de wet, op basis van een gerechtelijk bevel of door een overheidsinstantie verplicht is de Bedrijfseigen informatie openbaar te maken, dient de Licentiehouder Microchip hiervan onverwijld op de hoogte stellen, zodat Microchip tegen de openbaarmaking bezwaar kan aanteken of deze kan beperken. De Licentiehouder stemt ermee in dat de bepalingen van deze Overeenkomst aangaande ongeoorloofd gebruik en niet-openbaarmaking van de Software, Documentatie en bijbehorende Eigendomsrechten noodzakelijk zijn ter bescherming van de zakelijke belangen van Microchip en diens licentiegevers en dat financiële schadevergoedingen alleen geen afdoende compensatie vormen voor Microchip en diens licentiegevers indien dergelijke bepalingen worden overtreden. Derhalve stemt de Licentiehouder ermee in dat, indien Microchip de Licentiehouder of Derden ervan beschuldigt een dergelijk bepaling te hebben overtreden of geschonden, Microchip recht heeft op een voorlopige voorziening, zonder verplichting om voor de rechtbank te verschijnen, in aanvulling op alle overige rechtsmiddelen of financiële vorderingen.

  8. Eigendom en eigendomsrechten. Microchip en diens licentiegevers zijn de houders van alle rechten en eigendomsrechten op en belangen in de Software en Documentatie met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten op het gebied van patenten, auteursrechten en handelsgeheimen en overige intellectuele eigendomsrechten in de Software, Documentatie en onderliggende technologie en alle exemplaren ervan en ervan afgeleide werken (door wie dan ook geproduceerd). Het gebruik door de Licentiehouder en Derden van dergelijke aanpassingen en afleidingen wordt beperkt door de in de betreffende Secties van deze Overeenkomst beschreven licentierechten.

  9. Beëindiging Overeenkomst. Onverminderd enige andere rechten wordt deze Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving door Microchip beëindigd zodra de Licentiehouder of Derden zich niet houden aan enige bepaling in deze Overeenkomst. Bij beëindiging dienen de Licentiehouder en Derden het gebruik van de Software, de Documentatie en afleidingen ervan, onmiddellijk stop te zetten en alle bijbehorende exemplaren ervan onmiddellijk te vernietigen.

  10. Afwijzing van garantie. DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD 'AS IS', ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK, EIGENDOM EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MICROCHIP EN DIENS LICENTIEGEVERS AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF TOEPASSING VAN DE SOFTWARE OF DOCUMENTATIE. MICROCHIP EN DIENS LICENTIEGEVERS BIEDEN GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN DE LICENTIEHOUDER OF DERDEN, ZONDER ONDERBREKING WERKT OF VRIJ VAN FOUTEN IS. MICROCHIP EN DIENS LICENTIEGEVERS ZIJN NIET VERPLICHT GEBREKEN IN DE SOFTWARE TE VERHELPEN.

  11. Beperkte aansprakelijkheid. MICROCHIP EN DIENS LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL ONDER ENIG PRINCIPE VAN WETGEVING OF BILLIJKHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE OF ONKOSTEN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN, VERLOREN OPBRENGSTEN OF VERLOREN GEGEVENS, KOSTEN VAN DE VERWERVING VAN GOEDEREN, TECHNOLOGIE OF SERVICES TER VERVANGING, OF ENIGE CLAIM VAN DERDEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BESCHERMING DAARTEGEN, OF ANDERE VERGELIJKBARE KOSTEN. De samengestelde en opgetelde aansprakelijkheid van Microchip en diens licentiegevers voor hieronder vallende vergoedingen reikt in geen geval verder dan USD 1000 of het bedrag dat de Licentiehouder aan Microchip heeft betaald voor de Software en Documentatie, afhankelijk van welke het hoogste is. De Licentiehouder erkent dat de hierboven vermelde beperkingen redelijk zijn en een essentieel onderdeel van deze Overeenkomst vormen.

  12. Algemeen. DEZE OVEREENKOMST VALT ONDER DE WETGEVING VAN DE AMERIKAANSE STAAT ARIZONA EN DE VERENIGDE STATEN ZONDER REKENING TE HOUDEN MET BEPALINGEN AANGAANDE TEGENSTRIJDIGE WETTEN. De Licentiehouder stemt ermee in dat eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst, Software of Documentatie in behandeling worden gegeven bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Arizona. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de hier behandelde materie. Deze kan alleen worden aangepast door middel van een schriftelijke en door een bevoegde vertegenwoordiger van Microchip ondertekende overeenkomst. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst door een rechtbank of bevoegde jurisdictie als onwettelijk, ongeldig, of onuitvoerbaar wordt aangemerkt, wordt de desbetreffende bepaling met een zo klein mogelijke reikwijdte beperkt of uitgesloten, zodat deze Overeenkomst verder volledig van kracht en uitvoerbaar blijft. Geen verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling in deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enige voorgaande, gelijktijdige of aansluitende schending van dezelfde of enige andere bepaling hierin, en geen verklaring van afstand wordt van kracht tot deze schriftelijk en met ondertekening van een bevoegde vertegenwoordiger van de afstanddoende partij is gedaan. De Licentiehouder stemt ermee in zich te houden aan alle exportwetten en beperkingen en regelgeving van het Amerikaanse Department of Commerce of een andere Amerikaanse of buitenlandse instantie of autoriteit. De hierin beschreven schadeloosstellingen, verplichtingen aangaande de vertrouwelijkheid en beperkingen van de aansprakelijkheid, alsmede elk recht op actie bij schending van deze Overeenkomst voorafgaande aan de beëindiging, blijven onverlet bij de beëindiging van deze Overeenkomst. Elke verboden overdracht is ongeldig en nietig. Gebruik, duplicatie en openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten valt onder de beperkingen zoals deze worden uiteengezet in lid (a) tot en met (d) van de clausule aangaande 'Commercial Computer-Restricted Rights' van FAR 52.227-19 waar van toepassing, of in lid (c)(1)(ii) van de clausule aangaande 'Rights in Technical Data and Computer Software' van DFARS 252.227-7013, en in vergelijkbare clausules in het 'NASA FAR Supplement'. Contractant/producent is Microchip Technology Inc., 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199, USA. Indien de Licentiehouder vragen heeft met betrekking tot deze Overeenkomst, verzoeken wij hem deze op schrift te stellen en te sturen naar:Microchip Technology Inc., 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199 USA. ATTN: Marketing. Copyright (c) 2011 Microchip Technology Inc. en Microchip Technology (Barbados) II Inc. Alle rechten voorbehouden. Licentierevisienr. 04-091511 Licentierevisienr. 01-101111

  4. CRC-16 Georges Menie Copyright © 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. Alle rechten voorbehouden. (http://www.menie.org/georges/embedded/) BSD License
  5. SHA-2 Copyright © 2000-2001, Aaron D. Gifford * Alle rechten voorbehouden. http://www.aarongifford.com/computers/sha.html BSD-licentie
  6. Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, al dan niet aangepast, zijn toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. Herdistributies van broncode moet bovenstaande kennisgeving aangaande het auteursrecht, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten. 2. Herdistributies in binaire vorm moeten bovenstaande kennisgeving aangaande het auteursrecht, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de met de distributie meegeleverde documentatie of materialen reproduceren. 3. In alle reclamematerialen waarin melding wordt gemaakt van de functionaliteit of het gebruik van ze software, moet de volgende verwijzing zijn opgenomen: Dit product omvat door de organisatie ontwikkelde software. 4. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf mogen noch de naam van de organisatie noch de namen van de medewerkers worden gebruikt om van deze software afgeleide producten te onderschrijven of promoten. DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDER GELEVERD 'AS IS', EN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. DE AUTEURSRECHTHOUDER IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE VERWERVING VAN GOEDEREN OF SERVICES TER VERVANGING; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF OPBRENGSTEN; OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING), ONGEACHT HOE EEN EN ANDER IS ONTSTAAN EN OP BASIS VAN WELK PRINCIPE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, OP BASIS VAN EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), OP WELKE WIJZE DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN HIJ OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.