Mercedes-Benz Recycling

Wetgeving

Wetgeving

In Nederland is het Besluit Beheer Autowrakken van kracht dat ten doel heeft de negatieve milieueffecten van het ontstaan en verwerken van voertuigafval te voorkomen of te beperken.

Het Nederlandse Besluit Beheer Autowrakken, heeft bepaald dat de importeur of producent van voertuigen zorg dient te dragen voor:

  • een landelijk dekkend innamesysteem wordt opgezet voor autowrakken, voorzover het voertuigen betreft die onder zijn verantwoordelijkheid in Nederland aan een ander ter beschikking zijn gesteld;
  • autowrakken, voor zover het voertuigen betreft die onder zijn verantwoordelijkheid in Nederland aan een ander ter beschikking zijn gesteld, ten minste om niet kunnen worden afgegeven;
  • een verwerkingssysteem wordt opgezet voor autowrakken, voorzover het voertuigen betreft die onder zijn verantwoordelijkheid in Nederland aan een ander ter beschikking zijn gesteld.