Mercedes-Benz DriverTraining

Drie Driver Training modules

Module 1 is een combinatie van Het Nieuwe Rijden met het beter leren kennen van de specifieke Mercedes-Benz systemen en het telematicasysteem FleetBoard. De trainer gaat een dag met de chauffeur op pad. In de ochtend rijdt de chauffeur een traject zoals hij of zij dat gewend is. Daarna evalueert de trainer de rijstijl mede aan de hand van de analyse van FleetBoard. 's Middags rijdt de chauffeur hetzelfde traject om de training in de praktijk te brengen. Naderhand worden beide ritten vergeleken.

Module 2 is een chauffeursdag voor alle chauffeurs van een bedrijf. Chauffeurs krijgen theorie-onderwijs en ontvangen bij een Mercedes-Benz truck uitleg om alle assistentiesystemen optimaal te leren gebruiken. In overleg met een bedrijf streven we ernaar van zo'n chauffeursdag een zeer leerzame, maar daarnaast leuke, complete dag te maken.

Module 3 is de mentortraining. De module bestaat uit een dag theorie en een dag praktijk. De mentorchauffeurs worden getraind op het overbrengen van kennis op hun collega-chauffeurs. We letten daarbij bijvoorbeeld op communicatievaardigheden, productkennis, kennis van Het Nieuwe Rijden en kennis van FleetBoard.

Meer informatie kunt u opvragen bij Michel Vlaswinkel: Michel.Vlaswinkel@daimler.com.