Veiligheid – het uitgangspunt.

Het integrale veiligheidsconcept van Mercedes-Benz verdeelt veiligheid voor auto's in vier fasen:

Fase 1: veilig rijden.

Fase 2: bij gevaar.

Fase 3: bij een ongeval.

Fase 4: na een ongeval.

Om gevolgschade te verminderen en om ervoor te zorgen dat de inzittenden hulp kan worden geboden, kunnen afhankelijk van het type en de ernst van het ongeval, zoals deze door het systeem worden vastgesteld, verschillende maatregelen worden genomen. Deze ondersteuning van hulpdiensten is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsfilosofie van Mercedes-Benz.

  • In het oog springende verlichting: de alarmknipperlichtinstallatie en de noodverlichting in het interieur kunnen automatisch worden geactiveerd, zodat de auto gemakkelijker op te sporen is en niet wordt aangereden.
  • Automatische ventilatie: wanneer een airbag wordt geactiveerd, worden automatisch de ruiten geopend.
  • Optimale bescherming: de motor kan automatisch worden afgezet en de brandstoftoevoer kan automatisch worden onderbroken.
  • Betere hulpmogelijkheden: tussen de spatschermen en portieren zijn speciale voegen aangebracht die ervoor zorgen dat de portieren bij een frontale botsing gemakkelijker kunnen worden geopend.
  • Simpele opening: de portieren worden na een zwaar ongeval automatisch ontgrendeld, zodat deze gemakkelijker door inzittenden of hulpverleners kunnen worden geopend.
  • Noodoproep: het Mercedes-Benz noodoproepsysteem kan met behulp van de SOS-knop of automatisch met de in de auto aanwezige telefoonmodule, wanneer een ongeval wordt herkend, contact opnemen met de noodoproepcentrale.

[1] Voorwaarde: bestaande internetverbinding.

Pagina aanbevelen

Mercedes-Maybach

Fascinatie

Alle feiten

Advies & verkoop