Veiligheid – het uitgangspunt.

Het integrale veiligheidsconcept van Mercedes-Benz verdeelt veiligheid voor auto's in vier fasen:

Fase 1: veilig rijden.

Fase 2: bij gevaar.

Fase 3: bij een ongeval.

Fase 4: na een ongeval.

Om gevolgschade te verminderen en om ervoor te zorgen dat de inzittenden hulp kan worden geboden, kunnen afhankelijk van het type en de ernst van het ongeval, zoals deze door het systeem worden vastgesteld, verschillende maatregelen worden genomen.

  • Optimale bescherming: de motor kan automatisch worden afgezet en de brandstoftoevoer kan automatisch worden onderbroken.
  • In het oog springende verlichting: de alarmknipperlichtinstallatie en de noodverlichting in het interieur kunnen automatisch worden geactiveerd, zodat de auto gemakkelijker op te sporen is en niet wordt aangereden.
  • Optimale ontsnappingsmogelijkheid: de portiervergrendeling kan automatisch worden gedeactiveerd.
  • Noodoproep: bij een ongeval of pech onderweg kan via het Mercedes-Benz noodoproepsysteem in combinatie met een aangesloten mobiele telefoon automatisch contact met een noodoproepcentrale worden gemaakt.

[1] Voorwaarde: bestaande internetverbinding.

Pagina aanbevelen

B-Klasse

Fascinatie

Alle feiten