Verantwoord lenen

Wat is verantwoord lenen?

Voordat u van plan bent geld te lenen, is het van belang eerst in te zien of een lening wel van toepassing is, of een lening wel een oplossing biedt en welk leenbedrag in uw situatie verstandig is. Het is dus verstandig om in te zien of een bepaalde lening in uw situatie verantwoord is.

De Nederlandse overheid probeert er de laatste jaren voor te zorgen dat ‘’verantwoord lenen’’ ingeburgerd raakt. Dit doet zij allereerst door kredietverstrekkers te wijzen op hun zorgplicht ten opzichte van mensen die lenen. Kredietverstekkers moeten onder andere analyseren of mensen die een lening aanvragen wel ruimte in hun budget hebben om de lasten van rente en aflossingen te kunnen dragen. De overheid probeert daarnaast mensen bewuster te maken van risico’s van lenen. Dit blijkt ook nodig te zijn aangezien steeds meer mensen blijken te lijden onder een te grote schuldenlast.

Mercedes-Benz Charterway adviseert u alleen een lening te nemen indien u:

  • Vooraf een planning heeft gemaakt waaruit blijkt dat lasten voor rente en aflossing goed op te brengen zijn.
  • De geplande uitgave absoluut nodig heeft en er geen mogelijkheid is om er eerst voor te sparen.
  • Het geld niet gaat gebruiken om gaten te vullen.
  • Geen betalingsachterstanden heeft.
  • Er 100% achter staat

Wanneer u toch kiest om een lening af te sluiten, is het verstandig om ook goed in te zien welk type lening u wenst en bij welke maatschappij u de lening afsluit. Besluit niet te snel, maar denk hier goed over na en kijk goed naar de voorwaarden van de lening!