B-Klasse NGD

Innovatief, emissievrij, comfortabel

Model Aantal
cilinders/
opstelling
Cilinderinhoud
(cm³)
Max. vermogen
(kW bij t/min)[1]
Top-
snelheid
(km/u)
Brandstofverbruik
gecombineerd
(kg/100 km)[2]
CO2-emissie
gecombineerd
(g/km)[2]
B 200 Natural Gas Drive R4 1.991 115/5.000 (115/5.000) 200 (200) 4,4–4,3 (4,3–4,2) 119–117 (117–115)

Waarden tussen haakjes gelden voor automatische versnellingsbak.

[1] Opgegeven waarden voor max. vermogen en koppel volgens richtlijn 80/1269/EG in de huidige versie.

[2] De opgegeven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot zijn bepaald volgens verordening [EG] 715/2007 in de huidige versie. Het brandstofverbruik wordt aangeduid in kg/100 km en gemeten met hoog calorisch testgas. In Nederland wordt gas met een lagere calorische waarde gebruikt. Als gevolg hiervan valt het testverbruik in de typegoedkeuring met Nederlands gas ca. 12 % hoger uit. Afhankelijk van bijvoorbeeld de velgkeuze, bandkeuze en versnellingsbakkeuze kunnen per voertuigtype de waarden variëren. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig, ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van verschillende voertuigen onderling. De testmethode heeft ook niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken. Het daadwerkelijk praktijkverbruik van uw auto hangt bijvoorbeeld ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren daarom 'Het Nieuwe Rijden'. Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

De gegevens slaan niet op een afzonderlijke auto en maken geen deel uit van een aanbod. Ze dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken.

Pagina aanbevelen